Soft Skills ทักษะ พัฒนา

กรุยทางสู่การเป็นคนคุณภาพ ด้วย คอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กรุยทางสู่การเป็นคนคุณภาพ ด้วย คอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills

ในอดีตเราอาจคุ้นกับการให้ความสำคัญกับ IQ ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์ฉลาดและประสบความสำเร็จ แต่พอ ๆ กับความนิยมในการวัดระดับเชาวน์ปัญญานี้ ก็มีความกล่าวที่ว่า EQ ที่ดี ที่สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ จะช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จมากกว่า

คอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills

ปัจจุบันนี้ วงการการศึกษาและพัฒนาตนเองของมนุษย์ได้ก้าวไปอีกขั้น กับการยกความสำคัญของ Soft Skills ว่าช่วยให้คนเรา สามารถประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนสามารถบริหารจัดการตัวเองและการงานได้อย่างดีเยี่ยม จึงเป็นที่มาของคอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills มากมายที่น่าสนใจ ลองไปดูข้อดีของทักษะใหม่ ๆ เหล่านี้กัน

มารู้จัก IQ, EQ และ Soft Skills กันสักนิด

IQ

Intelligence Quotient หรือ IQ หรือ ระดับเชาวน์ปัญญา หมายถึงความฉลาดทางด้านสติปัญญา ความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ ความสามารถทางวิชาการ ความจำ การอ่านเขียน สามารถคิดอย่างมีเหตุผล โดยจะมีการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์จากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งคนปกติจะอยู่ที่ 90-110 ตัวเลขยิ่งสูงแปลว่ายิ่งฉลาดมาก เช่น 130 ขึ้นไป เป็นตัวเลขไอคิวเฉลี่ยของผู้สามารถเรียนในระดับปริญญาเอก เป็นต้น

EQ

ในขณะที่ Emotional Quotient หรือ EQ คือ ทักษะความสามารถในการรับรู้ สามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งรู้วิธีจัดการอารมณ์ ที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เช่น การรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มองโลกในแง่ดี เป็นต้น เราจึงอาจเคยเห็นคนที่จบการศึกษาสูง ๆ แต่ไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ กลายเป็นฉุนเฉียวใส่ผู้อื่น ๆ จนทำให้หน้าที่การงานต้องล้มเหลว ดังนั้น ความสำคัญของการพัฒนาทักษะ EQ จึงเข้ามามีส่วนเสริมให้คนมีความสุขและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

Soft Skills

ปัจจุบันมีการให้ความสำคัญกับ ทักษะชุดใหม่ คือ Soft Skills เป็น ทักษะด้านอารมณ์ สังคม การคิด การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม มีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยสามารถปรับใช้ทั้งเรื่องชีวิตและเรื่องหน้าที่การงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ โดยควรปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็ก จนเกิดเป็นคอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills ที่ลงลึกไปในมิติต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างโอกาส ให้เด็กประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ

คอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมคุณภาพให้แก่เด็ก

คอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills แม้จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกผู้เรียนอย่างเด็กเป็นหลัก แต่แท้ที่จริงแล้วการหล่อหลอมปลูกฝังและฝึกฝนเด็กให้ได้ผลดีนั้น ต้องเริ่มจากในครอบครัว โรงเรียน และสังคมร่วมด้วย

จึงมีคอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills มากมายทั้งสำหรับเด็ก สำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคอร์สสำหรับครู เพื่อให้สามารถเข้าใจเด็กมากที่สุด เข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน และวิธีการส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค พร้อมหาวิธีรับมือได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีศิลปะในการสื่อสารกับผู้อื่น เข้ากับสังคมได้ดี พร้อมเป็นผู้ใหญ่ทีประสบความสำเร็จในอนาคต

หากคุณตั้งใจส่งเสริมให้ลูกหลานเติบโตเป็นคนคุณภาพ ลองหา คอร์สพัฒนาทักษะ Soft Skills จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ การันตีโดยรางวัลคุณภาพ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ทั้งของเด็กและของคุณไปด้วยกัน