ตอบคำถาม ประโยคภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์งาน เรียนภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ ตอบคำถาม ในการสัมภาษณ์งาน

Home / สาระความรู้ / ประโยคภาษาอังกฤษ ตอบคำถาม ในการสัมภาษณ์งาน

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญ ในการใช้ติดต่อสื่อสารกับหลายๆ ประเทศ บริษัทที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ จึงใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน เพื่อทดสอบทักษะ ความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้ที่ต้องการทำงานกับบริษัทเหล่านี้ก็จะต้องฝึกฝนคำศัพท์ การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ดี จึงจะผ่านบททดสอบ

ประโยคภาษาอังกฤษ ในการสัมภาษณ์งาน

แต่ถ้าเวลาในการเตรียมตัวมีไม่มาก แคมปัส-สตาร์ มีเทคนิคช่วยในการตอบคำถาม ที่เป็นประโยคง่ายๆ แต่ได้ใจผู้ถามอย่างแน่นอน ลองเอาไปใช้ดูนะ

ประโยคแนะนำตัวเองง่ายๆ

 • My name’s… (ฉันชื่อ…)
 • I was born and raised in… (ฉันเกิด และเติบโตใน…)
 • I live in… (ฉันอาศัยอยู่ที่…)
 • I attended the university of… (ฉันเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย…)
 • I’ve just graduated from… (ฉันจบการศึกษาจาก…)
 • I’ve worked for 5 year as… (ฉันทำงานเกี่ยวกับ… เป็นระยะเวลา 5 ปี)
 • I have worked for various firms including… (ฉันมีประสบการณ์การทำงานหลายสาขาได้แก่…)

ประโยคอธิบายความสามารถและประวัติการทำงาน

 • I perform well under pressure. / I work well under working pressure. (ฉันทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี)
 • I developed some important skills. (ฉันพัฒนาทักษะในการทำงานได้)
 • I’m used to working in a busy environment. (ฉันมีประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย)
 • I have very good people skills. (ฉันติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี)
 • I’m a very organized person. (ฉันเป็นคนจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดี)
 • I manage my time well by planning out… (ฉันจัดการเวลาได้อย่างดี โดยการ…)

ประโยคภาษาอังกฤษ ในการสัมภาษณ์งาน

ประโยคอธิบายเหตุผลที่คุณต้องการทำงานนี้

 • I want to take one more responsibility. (ฉันต้องการพัฒนาตนเองจากการทำงานนี้)
 • Because it is in line with my qualifications. (เพราะงานนี้สอดคล้องกับคุณสมบัติของฉัน)
 • I am impressed by the quality of your products/services. (ฉันประทับใจในคุณภาพของสินค้า/บริการของบริษัทนี้เป็นอย่างมาก)

ประโยคที่ใช้อธิบายจุดแข็งของตัวเอง

 • I’ve always been a great team player. (ฉันทำงานเป็นทีมได้ดี)
 • I am an excellent communicator. (ฉันมีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น)
 • I’m good at multitasking. (ฉันสามารถทำงานได้หลายอย่าง)
 • I’m good at resolving problem situations. (ฉันเก่งเรื่องการแก้ไขปัญหา)
 • I’m self-motivated. (ฉันเป็นคนกระตือรือร้น)
 • I have very good organizational and time management skills. (ฉันจัดการงานได้ดี และมีทักษะในการจัดการเวลา)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก eslbuzz.comwegointer.comunsplash.com

บทความแนะนำ