คำศัพท์ อีเมล์ เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เกี่ยวกับ อีเมล์ (E-mail) อยากให้ทุกคนรู้

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เกี่ยวกับ อีเมล์ (E-mail) อยากให้ทุกคนรู้

วันนี้เรามีความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการใช้ “อีเมล์” (E-mail) มาให้ทุกคนค่ะ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น การเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะแบบเอกชน หรือรัฐบาล การใช้อีเมล์ในการส่งงานถือเป็นอีกหนึ่งวิธียอดฮิต เพราะรวดเร็ว ง่าย ไม่เสียเวลาในการเดินทาง ดังนั้นแล้วน้องๆ ควรจะรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้งาน อีเมล์ ที่ถูกต้องไว้นะคะ จะได้ไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เกี่ยวกับ อีเมล์

คำศัพท์ที่อยู่ในส่วนประกอบของอีเมล์

E-mail (Electronic mail) :: จดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่ส่งถึงกันไปมาในอินเตอร์เน็ต

E-mail Address :: ที่อยู่ทางอีเมล์ คล้าย ๆ กับที่อยู่ที่จ่าหน้าบนซองจดหมายทั่ว ๆ ไป

Inbox :: ที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา

Outbox ::ที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น

Sent Items ::ที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว

Delete Items ::ที่เก็บอีเมล์ ที่ได้ทำการลบทิ้งจาก Inbox แต่ยังเก็บสำรองไว้อยู่

Drafts :: ที่เก็บอีเมล์ สำหรับใช้เก็บอีเมล์ต่าง ๆ ชั่วคราว ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้

Compose / New Mail :: เป็นการส่งอีเมล์ใหม่ ไปหาผู้อื่น

Subject :: หัวข้อของอีเมล์ที่เราจะเขียนหรือส่งออกไป

Attach ::การแนบไฟล์เอกสาร หรือโปรแกรมต่าง ๆ ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น

Address Book ::สมุดรายชื่อของอีเมล์ต่าง ๆ ที่เราสามารถเก็บไว้ เพื่อให้นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น

Cc: (Carbon Copy) :: เป็นการส่ง mail ให้กับผู้รับหลาย ๆ คน โดยที่ทุกคนทราบว่า จดหมายฉบับนี้ ถูกทำสำเนา เพื่อที่จะส่งให้ผู้รับหลายคน

Bcc: (Blind Carbon Copy) :: เป็นการส่ง mail ให้กับผู้รับหลาย ๆ คนโดยที่ทุกคนไม่ทราบว่า จดหมายฉบับนี้ถูกทำสำเนาเพื่อที่จะส่งให้ผู้รับหลายคน

Reply :: หมายถึง การส่งตอบจดหมายกลับไปยังผู้ส่ง

Reply All จะเป็นการตอบอีเมล์ ที่ผู้ส่ง ส่งมาถึงเรา และส่งกลับไปให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล์ฉบับนั้นด้วย

Forward :: หมายถึง ส่งไปทั้งต้นฉบับ

หมวดคำย่อ ยอดฮิต ที่ใช้ในการส่งอีเมล์

BTW ย่อมาจาก By the way หมายความว่า อย่างไรก็ตาม หรือ อีกอย่างหนึ่ง

FYI ย่อมาจาก For you information สำหรับคุณแจ้งไว้ให้ทราบหรือเป็นข้อมูล

CC ย่อมาจาก carbon copy หมายความว่า เวลาเราส่งอีเมล์ ต้องส่งถึงคนที่เกี่ยวข้องด้วย

Bcc ย่อมาจาก blind carbon copy เหมือน CC แต่ต่างกันตรงที่เวลาเราจะส่งอีเมล์คนรับจะไม่รู้ว่าเราส่งถึงใครบ้าง

FW หรือ FWD ย่อมาจาก forwarded message คือการส่ง Email ที่เราได้รับมาแล้วให้คนที่เกี่ยวข้องต่อ

RE ย่อมาจาก reply ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นที่หัวข้อ Email บ่อยมากๆ คือเป็นการบอกว่าตอบกลับ Email นั้นๆ

TBA ย่อมาจาก To be announced จะประกาศให้ทราบทีหลัง

TBD ย่อมาจาก To be determined จะกำหนดทีหลัง

NSFW ย่อมาจาก Not Safe For Work คำนี้นิยมมากตามเว็บ reddit เอาไว้บอกว่าข้อมูลนี้ไม่เหมาะสำหรับเปิดดูที่ทำงาน ( 18+ )

A photo by Galymzhan Abdugalimov. unsplash.com/photos/ICW6QYOcdlg

วลีจำเป็นที่ใช้บ่อยๆ ในการเขียนอีเมล์

1.ระดับทางการ

เพิ่งติดต่อกันครั้งแรก หรือหัวหน้าระดับสูง ให้ใช้คำว่า Dear Mr. / Mrs./ Ms. + นามสกุล เช่น Dear Mr. Jonny (*คำนำหน้าชื่อ Mr/Ms/Mrs อาจเขียนโดยไม่ใส่จุดก็ได้)

**สำหรับ Ms เป็นการไม่เจาะจงสถานภาพสมรสของผู้รับเพศหญิง ควรใช้เมื่อไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่แน่ใจ**

2.ระดับกลางๆ

หมายถึง คนที่เราจะติดต่องานด้วยอยู่ในระดับเดียวกัน อาจจะเป็นลูกค้า หรือหัวหน้างานที่รู้จักกันแล้ว คุ้นเคยกันดี ให้ใช้คำว่า Dear + ชื่อเขา ยกตัวอย่างเช่น Dear SomJeed

3.ระดับกันเอง

หมายถึง เพื่อนร่วมงานที่สนิท หรือลูกน้องก็ได้ แนะนำให้ใช้คำว่า Hello หรือ Hi + ชื่อเขา เช่น Hi Nanni

email eng

การเกริ่นนำ ..

หลังจากใช้คำทักทายขึ้นต้นแล้ว ก็มาในส่วนของการเกริ่นนำเล็กน้อยก่อนจะบอกในสิ่งที่เราต้องการ

1.ทักทายเล็กน้อยก่อนเข้าเรื่อง (ในกรณีที่ติดต่อกันมาก่อน) เช่น

I hope you had a good weekend.

I hope you are well.

I hope this finds you well.

ขอโทษที่ตอบช้า เช่น

Sorry for my late reply / response. ขอโทษด้วยนะคะที่ตอบช้า

Sorry for not getting back to you earlier. ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ติดต่อกลับไปก่อนหน้านี้

Sorry for getting back to you late. ขอโทษที่ติดต่อกลับมาช้า

เกริ่นนำเข้าเรื่อง เช่น

I’m writing to inform you that… ฉันเขียนอีเมล์มาเพื่อแจ้งว่า…

I’m pleased to inform you that… ฉันยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า…

Please be informed that… ขอแจ้งว่า…

Regarding / As per our telephone conversation yesterday… จากที่เราได้คุยโทรศัพท์กันเมื่อวานนี้…

I am writing to inquire about… ฉันเขียนมาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ…

I would be grateful if you could… ฉันจะขอบคุณมากหากคุณช่วย…

เวลาที่แนบไฟล์มาด้วย ควรใช้ประโยคว่า

Please kindly find attached…(report)… กรุณาเช็ค (รายงาน) ที่แนบมา

I’ve attached… ฉันได้แนบ… มาด้วย

และประโยคปิดท้ายที่ควรใช้ เช่น

Thank you for your cooperation. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

I’m looking / I look forward to hearing from you. หวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

If you need any further information, please do not hesitate to contact me. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อดิฉัน/กระผมได้

Do not hesitate to contact me if you need any assistance. ถ้าต้องการให้ช่วยอะไร ติดต่อดิฉันได้

( **หมายเหตุ วลี Do not hesitate to + do something… อาจใช้วลี Please feel free to / feel free to + do something… ก็ได้ เช่น Feel free to contact me if you have any question…)

photo-1448932223592-d1fc686e76ea

วลีภาษาอังกฤษ ที่ใช้ลงท้าย อีเมล์

แบบทางการ ยกตัวอย่างเช่น

  • Sincerely
  • Sincerely Yours,
  • Yours faithfully,

แบบกลางๆ ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น

  • Best regards,
  • With regards,

แบบเป็นกันเองยกตัวอย่างเช่น

  • Best wishes,
  • Best, All the best,
  • Cheers,

ขอบคุณที่มาจาก

facebook.com/mthaieng , www.khukhan.ac.th/e-mail/learn1.html , sites.google.com/site/pasangkanes , www.shorteng.com

บทความแนะนำ