คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

15 คำศัพท์ที่เป็นทางการ – ไม่เป็นทางการ ในภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / 15 คำศัพท์ที่เป็นทางการ – ไม่เป็นทางการ ในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษที่เราใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์ที่ไม่เป็นทางการ เพราะเราใช้ในการสื่อสารระหว่างเพื่อนหรือบุคคลที่ไม่ต้องใช้คำที่เป็นทางการมากนัก แต่บางครั้งที่เราจำเป็นจะต้องพูดคุยสื่อสารกับบุคคลที่ต้องใช้ความสุภาพอย่างมาก เช่น คุณครู เจ้านาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น เราจึงจำเป็นจะต้องทราบคำศัพท์ที่เป็นทางการเพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการความสุภาพ

15 คำศัพท์ที่เป็นทางการ – ไม่เป็นทางการ

วันนี้ แคมปัส-สตาร์ รวบรวม 15 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ-ไม่เป็นทางการ มาให้ได้ทราบกันค่ะ ว่าคำไหนคือคำสุภาพหรือคำทางการของคำที่เราใช้กันทั่วไป

Ask – Enquire

ความหมาย : ถาม / สอบถาม

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : The interviewer enquired me about my future plans.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : The interviewer asked me about my future plans.

Ask for – Request

ความหมาย : -ขอ / ขอร้อง

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : You can request a free copy of the leaflet.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : You can ask for a free copy of the leaflet.

Book – Reserve

ความหมาย : จอง / สำรอง

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : : I’d like to reserve a table for three for eight o’clock.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ :  I’d like to book a table for three for eight o’clock.

Check – Verify

ความหมาย : ตรวจสอบ / พิสูจน์

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : I’ll leave you to verify whether these claims are true.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : I’ll leave you to check whether these claims are true.

Get – Receive

ความหมาย : ได้ / ได้รับ

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : We received a warm welcome from our hosts.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : We got a warm welcome from our hosts.

Give – Provide

ความหมาย : ให้ / มอบให้

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ :  The hospital has a commitment to provide the best possible medical care.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ :  The hospital has a commitment to give the best possible medical care.

Help – Assist

ความหมาย : ช่วย/ ช่วยเหลือ

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : We are looking for people who would be willing to assist in the group’s work.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : We are looking for people who would be willing to help in the group’s work.

Need – Request

ความหมาย : จำเป็น / ต้องการ

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : She requests permission to film at the White House

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : She need permission to film at the White House

Say sorry – Apologise

ความหมาย : ขอโทษ / ขอโทษอย่างสุภาพ

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : Go and apologize to her.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : Go and say sorry to her.

Say hello to – Give my regards to

ความหมาย : การทักทาย / การแสดงความนับถือ

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : Well, give my regards to your wife and children.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : Well, say hello to your wife and children.

Tell – Inform

ความหมาย : บอก / แจ้ง, รายงาน

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : The leaflet informs customers about healthy eating.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : The leaflet tells customers about healthy eating.

Choose – Select

ความหมาย : เลือก

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : He hasn’t been selected for the team.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : He hasn’t been chosen for the team.

Begin/Start – Commence

ความหมาย : เริ่มต้น

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : Once that is completed, the major construction work will commence.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : Once that is completed, the major construction work will begin.

Let – Allow

ความหมาย : อนุญาต

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : She didn’t allow me to live with my kids.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ : She didn’t let me to live with my kids.

Promise – Assure

ความหมาย : สัญญา / รับประกัน

ตัวอย่างประโยคเป็นทางการ : “I can assure you of that”, he said.

ตัวอย่างประโยคไม่เป็นทางการ :  “I can promise you of that”, he said.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก eslbuzz.com, pexels.com

บทความแนะนำ