กริยาวลี ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

20 กริยาวลี (Phrasal Verb) ที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยว คนชอบเที่ยวต้องรู้

Home / สาระความรู้ / 20 กริยาวลี (Phrasal Verb) ที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยว คนชอบเที่ยวต้องรู้

หลายคนชอบการเดินทาง ชอบออกไปท่องเที่ยวสัมผัสสิ่งใหม่ๆ ออกไปท่องโลกกว้าง ซึ่งเปรียบเสมือนการพักผ่อนจากการทำงานอันเหน็ดเนื่อย แต่หลายคนอาจมีอุปสรรคทางด้านภาษา อาจจะพูดหรือฟังได้ไม่คล่องมากนัก

Phrasal Verb หรือ กริยาวลี

วันนี้แคมปัส-สตาร์ นำกริยาวลี (Phrasal Verb) ที่ใช้หรือพบเจอได้บ่อยๆ ในการเดินทางหรือท่องเที่ยว เพื่อจะได้ฝึกความเข้าใจและนำไปใช้ให้ถูกต้องค่ะ

1. See off

ความหมาย : การเดินทางไปสนามบินหรือสถานี เพื่อบอกลา
ตัวอย่าง : They’ve gone to the airport to see their son off.

2. Set off

ความหมาย : เริ่มต้นการเดินทาง
ตัวอย่าง : We set off for Paris just after ten.

3. Get in

ความหมาย : การมาถึงของเครื่องบิน, รถไฟ
ตัวอย่าง : The train got in late.

4. Hold up

ความหมาย : การชะลอการเดินทาง
ตัวอย่าง : Sorry I’m late – I was held up at work.

5. Take off

ความหมาย : เมื่อเครื่องบินขึ้น
ตัวอย่าง : The plane took off an hour late.

6. Check in

ความหมาย : การมาถึงและลงทะเบียน ในโรงแรมหรือสนามบิน
ตัวอย่าง : Please check in at least an hour before departure.

7. Get off

ความหมาย : การออกจากรถบัส, รถไฟ, เครื่องบิน
ตัวอย่าง : We get off at the next station.

8. Check out

ความหมาย : การออกจากโรงแรมหลังจากจ่ายเงิน
ตัวอย่าง : We checked out at noon.

9. Get away

ความหมาย : วันหยุด
ตัวอย่าง : We’re hoping to get away for a few days at Easter.

10. Get on

ความหมาย : การขึ้นรถบัส,รถไฟ, เครื่องบิน
ตัวอย่าง : I think we got on the wrong bus.

11. Drop off

ความหมาย : การไปส่งใครสักคน
ตัวอย่าง : I’ll drop you off on my way home.

12. Pick up

ความหมาย : การไปรับใครสักคน และพาไปส่งที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
ตัวอย่าง : I’ll pick you up at the station.

13. Set out

ความหมาย : การเริ่มต้นการเดินทาง (ที่ยาวนาน)
ตัวอย่าง : They set out on the last stage of their journey.

14. Speed up

ความหมาย : การเพิ่มความเร็ว
ตัวอย่าง : Can you try and speed things up a bit?

15. Look around

ความหมาย : การสำรวมสิ่งต่างๆ รอบตัว
ตัวอย่าง : People came out of their houses and looked around.

16. Hurry up

ความหมาย : การเร่งรีบ เพื่อไม่ให้เสียเวลา
ตัวอย่าง : Hurry up! We’re going to be late.

17. Go back

ความหมาย : การย้อนเวลา
ตัวอย่าง : Dave and I go back twenty years.

18. Look forward

ความหมาย : การรอคอยบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวอย่าง : I’m looking forward to the weekend.

19. Stop over

ความหมาย : การหยดพักระหว่างการท่องเที่ยว
ตัวอย่าง : I wanted to stop over in India on the way to Australia.

20. Touch down

ความหมาย : เครื่องบินลงจอด
ตัวอย่าง : Our flight touches down before midday.

20 กริยาวลี (Phrasal Verb) ที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยว คนชอบเที่ยวต้องรู้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก eslbuzz.com, pexels.com, wegointer.com

บทความแนะนำ