การเมือง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่

เปิดตัวสมาชิก พรรคอนาคตใหม่ เกิดกระแสคู่จิ้น #ธนาบุตร

Home / สาระความรู้ / เปิดตัวสมาชิก พรรคอนาคตใหม่ เกิดกระแสคู่จิ้น #ธนาบุตร

กำลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจอีกหนึ่งเเรื่องในตอนนี้ สำหรับ พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ โดยมีนโยบายชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจเท่าเทียม  ทำลายระบบผูกขาดที่ประชาชนไร้อำนาจต่อรอง รวมถึงพัฒนาสวัสดิการที่รับรองการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้ทุกคนอย่างถ้วนหน้า และต่อต้านการสรรหานายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ในพรรคจะมีรายชื่อใครเป็นสมาชิกบ้าง สาระความรู้-แคมปัส-สตาร์ จะมาอัพเดทให้ทุกคนได้รับทราบกันค่ะ

รายชื่อผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ การรวมตัวของคนรุ่นใหม่

หลังจากเปิดตัวพรรคเกิดกระแสคู่จิ้น สาววายกรี๊ดกันหนักมากในทวิตเตอร์ #ธนาบุตร

#ธนาบุตร มาจากชื่อของ “ธนาธร และ ปิยบุตร” แกนนำพรรคนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง กับนักวิชาการ จะว่าไปแล้วดูไปดูมาก็แอบจิ้นเบาๆ เหมือนกันนะคะ ^_^

รายชื่อสมาชิก พรรคอนาคตใหม่

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (นักธุรกิจและนักกิจกรรมชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท)

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา)

นอกจากนี้ยังมีรายชื่ออื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

กฤตนัน ดิษฐบรรจง (แกนนำกลุ่มเยาวชนอาสา ทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวี)

กันต์พงศ์ ทวีสุข (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน)

ไกลก้อง ไวทยาการ (ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคม จากสถาบันเทคโนโลยีเพื่อสังคม)

คริส โปตระนันทน์ (นักธุรกิจ นักกฎหมาย)

เคท ครั้งพิบูลย์ (นักปกป้องสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ)

ชำนาญ จันทร์เรือง (อาจารย์พิเศษด้านการเมืองและกฏหมาย ผู้ยกร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร)

โชติรส นาคสุทธิ์ (นักเขียนเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจของมนุษย์ เรื่องเพศและสิทธิเหนือร่างกาย)

ไชยวัฒน์ วรรณโคตร (นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ฑิตฐิตา ซิ้มเจริญ (นักเขียน นักแปลอิสระ)

เท่าพิภพ ลิ่้มจิตรกร (นักปรุงเบียร์ นักธุรกิจ มัคคุเทศก์อิสระ)

ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์ (Content creator)

ธารารัตน์ ปัญญา (นักปกป้องสิทธิผู้หญิง)

นลัทพร ไกรฤกษ์ (ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าวคนพิการ ThisAble.me)

ปรัชญา เพชรวิสิทธิ์ (คนทำหนัง นักศึกษา)

ปิยบุตร แสงกนกกุล (นักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ)

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ (ผู้อำนวยการองค์กร Newground)

ฟารีต ดามาเร๊า (ประธานสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม)

ภูวกร ศรีเนียน (นักจัดรายการทีวี นักรณรงค์การเมือง)

วรกร ฤทัยวาณิชกุล (ผู้บริหาร Hello Filmmaker)

วิภาพรรณ วงษ์สว่าง (ผู้ก่อตั้ง thaiconsent.org นักออกแบบสื่อเพื่อสังคม)

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (อาจารย์มหาวิทยาลัย นักกิจกรรมทางการเมือง)

สุรินทร์ คำสุข (ประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์)

อนุกูล ทรายเพชร (เกษตรกรยุคดิจิตอล นักธุรกิจเพื่อสังคม)

อลิสา บินดุส๊ะ (นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

คลิปแถลงข่าวเปิดตัวชื่อพรรคอนาคตใหม่

ภาพจาก News Mthai, #พรรคอนาคตใหม่

บทความแนะนำ