ซีรีส์เกาหลี สะดุดรักที่พักใจ เนื้อเพลงfullhouse

ใครอยากได้เนื้อเพลง Full House มีมาฝาก พร้อมคำร้องภาษาเกาหลี

Home / บันเทิง / ใครอยากได้เนื้อเพลง Full House มีมาฝาก พร้อมคำร้องภาษาเกาหลี

เนื้อร้องเพลงฟูลเฮ้าส์ แบบคำอ่านภาษาเกาหลี

แจกเนื้อเพลง Full House สะดุดรักที่พักใจ

เพลง I  think  I

คือ-รอน-ริ ออบ-ดา-โก อา-นิล-กอล-รา-โก มิ-ดอด-โจยว

แน-กา คือ-เดล ซา-ราง-ฮัน-ดา-นิน มาล-โด อัน-เดว-โจยว อึม

เควน-ฮัน ชิล-ทู-อิล-กอ-รา-โก
แน-กา เว-โร-อุน-กา โพ-ดา-โก ชา-ซิ-นึล ซก-ยอ-บวาด-จิ-มาน
อิ-เจ ทอ-นึน นาน คัม-ฮูล-ซู-กา ออบ-นึน คอล-โย

I think I love you คือ-รอน-กา-บวา-โย
Cause I miss you คือ-เด-มาน ออบ-ซือ-มยอน
มา-มู-กอด-โด มด-ฮา-โก ชา-กู เซง-กัก-นา-โก
อิ-รอน-กอล โพ-มยอน อา-มู-แร-โด

I””””””””””””””””m falling for you นาน โมล-รัด-จิ-มาน
Now I need you ออ-นือ-เซง-กา แน-มัม คี-พืน โก-เซ
อา-จู-คือ-เก ชิ-ริ-จา-บืน คือ-เด-เอ โม-ซือ-มึล อิ-เจ โพ-อา-โย

อุ-ริน อัน ออ-อุล-ริน-ดา-โก ชิน-กู คือ-เก ตัก โช-ดา-โก
ฮา-นา-บู-ทอ ยอล-แก โท-แด-เช มวอ ฮัน-เก-รา-โด มาด-นึน-เก ออบ-นึน-เด
ออ-ตอ-เค ซา-ควอล-ซู อิด-นยา-โก
อาล-โด อัน-เดว-นึน แย-กิ-ร-าโก มาล-ฮา-มยอ ดุล-รอ-แดด-จิ-มาน
อิ-เจ ทอ-นึน นาน คือ-รอ-กิ-กา ซิล-รึน-กอล-โย

I think I love you คือ-รอน-กา-บวา-โย
Cause I miss you คือ-เด-มาน ออบ-ซือ-มยอน
มา-มู-กอด-โด มด-ฮา-โก ชา-กู เซง-กัก-นา-โก
อิ-รอน-กอล โพ-มยอน อา-มู-แร-โด

I””””””””””””””””m falling for you นาน โมล-รัด-จิ-มาน
Now I need you ออ-นือ-เซง-กา แน-มัม คี-พืน โก-เซ
อา-จู-คือ-เก ชิ-ริ-จา-บืน คือ-เด-เอ โม-ซือ-มึล อิ-เจ โพ-อา-โย

แว โมล-รัด-โจว คือ-แด รา-นึน-กอล
แว โม-บวาด-โจว พา-โร อา-พิน-เด
คือ ดง-อาน อิ-รอ-เค พา-โร แน คยอ-เท อิ-ซอด-นึน-เด
แว อิ-เจ-ซอ-ยา ซา-รา-งิ โพ-อิ-นึน คอน-จิ

I think I love you คือ-รอน-กา-บวา-โย
Cause I miss you คือ-เด-มาน ออบ-ซือ-มยอน
มา-มู-กอด-โด มด-ฮา-โก ชา-กู เซง-กัก-นา-โก
อิ-รอน-กอล โพ-มยอน อา-มู-แร-โด

I””””””””””””””””m falling for you นาน โมล-รัด-จิ-มาน
Now I need you ออ-นือ-เซง-กา แน-มัม คี-พืน โก-เซ
อา-จู-คือ-เก ชิ-ริ-ชา-บืน คือ-เด-เอ โม-ซือ-มึล อิ-เจ โพ-อา-โย

==========================

keu-reol-ri eob-da-go a-nil-geo-ra-go mi-deot-jyo
nae-ga keu-dal sa-rang-han-da-ni mal-do an-dwe-jyeo eom

kwaen-han chil-too-il-geo-ra-go
nae-ka we-ro-un-ka cha-shi-neul sook-yeo-bwat-ji-man
i-je teo-neun nan kam-chul-so-ka eob-neun deul-yo

I think I love you keu-reon-ka-bwa-yo
Cause I miss you keu-dae-man eob-seu-myeon
a-moo-keo-do mot-ha-ko cha-goo saeng-kak-na-ko
i-reon-keol po-myeon a-moo-rae-do

I””””””””””””””””m falling for you nan mol-rat-ji-man
Now I need you eo-neu-saen-ka na-mam ki-peun ko-se
a-ju-kau-ke cha-ri-ja-beun keu-dae-ei mo-seum-eul i-je po-a-yo

u-ri an eo-ul-rin-da-ko shin-ku keu-ke tak cho-da-go
ha-na-boo-teo yeol-gae do-dae-she mwi han-gae-ra-do mat-neun-ke eob-naun-de
eo-teo-ke sa-kwol-soo it-nya-ko
mal-do an-dwe-neun yae-ki-ra-ko mi-ha-myeo tul-reo-dat-ji-man
i-je teo-neun nan keu-reo-gi-ga si-reon-geol-yo

I think I love you keu-reon-ka-bwa-yo
Cause I miss you keu-dae-man eob-seu-myeon
a-moo-keo-do mot-ha-ko cha-goo saeng-kak-na-ko
i-reon-keol po-myeon a-moo-rae-do

I””””””””””””””””m falling for you nan mol-rat-ji-man
Now I need you eo-neu-saen-ka na-mam ki-peun ko-se
a-ju-kau-ke cha-ri-ja-beun keu-dae-ei mo-seum-eul i-je po-a-yo

wae mol-rat-jyo keu-dae ra-neun-keol
wae mot-bwat-jyo pa-ro a-pin-de
keu do-ngan i-reo-ke pa-ro nae kyeo-te i-seot-neun-ne
wae i-je-seo-ya sa-ra-ngi po-i-neun keon-ji

I think I love you keu-reon-ka-bwa-yo
Cause I miss you keu-dae-man eob-seu-myeon
a-moo-keo-do mot-ha-ko cha-goo saeng-kak-na-ko
i-reon-keol po-myeon a-moo-rae-do

I””””””””””””””””m falling for you nan mol-rat-ji-man
Now I need you eo-neu-saen-ka na-mam ki-peun ko-se
a-ju-kau-ke cha-ri-ja-beun keu-dae-ei mo-seum-eul i-je po-a-yo

เนื้อเพลง full house พร้อมรูป (8)

เพลง Oon  Myung (Fate)

ซา-รา-งึน ชัล โม-รือ-เก-ซอ อิ-รอ-เค ทา-กา-โอล ชุล นาน โมล-รา-ซอ

แน-มาม โช-ชา-โด ซา-รัง อา-เพ-ซอน แน ตึด-เก-โร อัน-เดว

อิ-รอล-ชุล อา-รัด-ดอ-รา-มยอน ชอม-บู-ทอ ชิ-จัก-ฮา-จิ-โก อาน-นา-ซอ
พา-โบ-ชอ-รอม อิ-เจ-วา-ซอ-ยา นาน ดวี-นือ-จึน ฮู-เฮ-รึล ฮา-โก อิ-ซอ

นิ-กา ซา-รา-งิ เดว-จิ อัน-กิ-รึล พิ-รอ-ซอ
นอ-มา-นึน ชอล-เด-โร อา-นิ-กิ-รึล พิ-รอ-ซอ

นอน ซา-รา-งิ อา-นิล-กอ-รา-โก ซู-โด ออบ-ชิ นา-รึล โซ-ญอ-วา-ซอ
ชาม-จิ ซือ-ชอ-กา-นึน อิ-นยอ-นิ-กิล พา-แร-ซอ

อา-พึน ซาง-ชอ-มาน แน-เก นัม-กยอ-จิล เท-นิ-กา
ฮา-จิ-มาน อาล-มยอน-ซอ-โด นอ-เอ โม-ดึน คอ-ชิ
โยก-ชิ-มิ-นา ชา-กู ซึล-พอ-จยอ

ชาล-โมด-เดวน ชิ-จา-กิ-รา-โก คือ-รอ-เค ชวีม-เก เซง-กา-เก-ซอด-นึน-เด
ออน-เจ-นึน พอ-ริล ซู อิด-ซึล-กอ-รา-โก นาน มิ-ดอ-ซอด-นึน-เด

ออ-ตอ-เค นาน แฮ-ยา-ฮาล-จิ ออ-ดิ-ซอ-บู-ทอ-กา ชาล-โมด-เดวน-กอน-จิ
นิ ซา-รา-งึล พิ-แฮ-ยา-ฮา-นึน-เด
นิ โม-ดึน-เก นอ-มู คือ-ริ-วอ-จยอ

นิ-กา ซา-รา-งิ เดว-จิ อาน-กิ-รึล พิ-รอ-ซอ
นอ-มา-นึน ชอล-แด-โร อา-นิ-กิ-รึล พิ-รอ-ซอ

นอน ซา-รา-งิ อา-นิล-กอ-รา-โก ซู-โด ออบ-ชิ
นา-รึล ซก-ยอ-วา-ซอ ชัม-ชิ ซือ-ชยอ-กา-นึน อิ-นยอ-นิ-กิล พา-แร-ซอ

อา-พึน ซา-ชอ-มาน แน-เก นัม-กยอ-จิล เท-นิ-กา
ฮา-จิ-มาน อาล-มยอน-ซอ-โด นอ-เอ โม-ดึน กอ-ซิ ยก-ซิ-มิ-นา

อิ-เจน นอ อา-นิ-มยอน อา-มู อึย-มิ ออบ-นึน-เด
อิ-เจ นา-โด นา-รึล ออ-จอล-ซู-กา ออบ-นึน-เด

นอ-รึล จิ-วอ-ยา-มาน ฮัน-ดา-นึน ซา-ซิล-ดือ-ริ
โอ-นึน-โด นัล ทอ ฮิม-ดึล-เก แฮ

==========================

sa-ra-ngeul chal mo-reu-ge-seo i-reo-ke ta-ka-ol chul nan mol-rat-seo
nae-mam Cho-cha-do sa-rang a-peo-seon nae ddeut-dae-ro an-dwae

i-reol-chul a-rat-teo-ra-myeon cheom-boo-teo shi-ja-ka-ji-do an-nat-seo
pa-bo-cheo-reom i-je-wa-seo-ya nan dwi-neu-jeon hoo-hwei-reul ha-go it-seo

ni-ka sa-ra-ngi dwei-ji an-ki-reul pi-reot-seo
neo-ma-neun cheol-dae-ro a-ni-ki-reul pi-reot-seo

neo sa-ra-ngi a-nil-kkeo-ra-ko soo-do eob-shi na-reul sook-yeo-wat-seo
cham-si seu-cheo-ka-neun i-neo-ni-kil pa-raet-seo

a-peun sa-cheo-man nae-ge nam-gyeo=chil te-ni-ka
ha-ji-man al-myeon-seo-do neo-ei mo-deun keo-si
yook-shi-mi-na cha-goo seul-peo-syeo

chal-mo-dwei si-ja-ki-ra-ko keu-reo-ke swim-ge saeng-ka-hat-seos-neun-de
eon-je-neun peo-ril so it-seul-deo-ra-do nan mi-deot-seot-neun-de

eo-ddeo-ke nan hae-ya-halji eo-di-seo-bu-teo-ka chal-mot-dwen-keon-ji
ni sa-ra-ngeul pi-hae-ya-ha-neun-de
ni mo-deun-ke neo-moo keu-ri-weo-jyeo

ni-ka sa-ra-ngi dwei-ji an-ki-reul pi-reot-seo
neo-ma-neun cheol-dae-ro a-ni-ki-reul pi-reot-seo

neon sa-ra-ngi a-nil-ge-ra-ko soo-do eob-si
na-reul sook-yeo=wat-seo cham-si seu-chyeo-gi-neun i-nyeo-ni-gil pa-raet-seo

a-peun sa-cheo-man nae-ge nam-gyeo-shil te-ni-ka
ha-ji-man al-myeon-seo-do neo-ei mo-deun keot-si yook-shi-mi-na

i-jen neo a-ni-myeon a-moo ei-mi eob-neun-de
i-je na-do na-reul eo-jeol-soo-ka eob-neun-de

neo-reul ji-wi-ya-man han-da-neun sa-sil-deu-ri
o-neul-do nan deo him-deul-ge hae

เนื้อเพลง full house พร้อมรูป (1)

เพลง   Cheo-eum  Keu- Cha-ri-e

คือ-เด ชี-กึม แน-กา-ซือ-เก ดือ-รอ-วา ซา-รา-งึล มา-รา-โก อิด-โจว

กุ-มิ อา-นิ-กิ-รึล นา-นึน คิ-โด-แฮ-บวาโย
แน-มา-มิ ชา-กุ คือ-เด-ราน ซา-รัม โน-จิ-มาล-รา-โก ฮา-เน-โย
ยก-ซิ-มืล แน-รา-มยอ พา-โบ-กา-ทึน มา-รึล ฮา-เน-โย

อุ-ยอน-ฮี ทา-กา-โอน คือ-เด ซา-รา-งิ เวน-จิ นาด-ซอล-จิ อา-นัด-โจว
ฮา-จิ-มาน ยัก-โซก-เดวน อิน-ยอ-นิ-กิ-เอ ซา-รา-งิ เดวล-จุล โมล-รัด-โจว
โช-กึม-ฮู-มยอน คือ-เด โพ-แน-ยา ฮาล-เทน-เด คือ-รอล ชา-ซิ-นิ ออบ-โจว

นา-โฮล-โร อิด-ตอน คือ ชา-ริ-รึล ชา-จา อิ-เจน โด-รา-คาล-ปุน-อิน-เด
ทา-มยอน-ฮาน อิ-ริน-เด เว มา-มิ อา-พือ-โจว
คือ-เด วอน-ฮา-ดอน ซา-รา-งึล ชา-จา อิ-เจ โด-รา-กาล-ปุน-อิน-เด
เฮง-โบก-ฮาน คือ-เด-รึล อุ-ซือ-มยอ โพ-แน-ยา ฮาล-เทน-เด

เน นุ-นึล โพ-มยอ ซา-รา-งึล มา-รา-โจว ซือ-ชยอ-กาน ซา-รา-งิ-จิ-มาน…
อิ-ซุน-กาน นา-นึน นอ-มู เฮง-โบ-เค-โย มา-ชิ กุ-มึล กุน คอด-ชอ-รอม…
อิ-เจ-ยา อา-รา-ซอ-โย ชอ-อึม-บุ-ทอ อุ-ริน ซา-ราง-แฮ-ซอด-ตา-นึน-กอล

นา-โฮล-โร อิด-ดอน คือ ชา-ริ-รึล ชา-จา อิ-เจน โท-รา-กาล ปุน-อิน-เด
ทา-ยอง-ฮาน อิ-ริน-เด เว มา-มิ อา-พือ-โจว
คือ-เด วอน-ฮาน-ดอน ซา-รา-งึล ชา-จา อิ-เจ โท-รา-กาล ปุน-อิน-เด
เฮง-โบก-ฮาน คือ-เด-รึล อุ-ซือ-มยอ โพ-แน-ยา ฮาล-เทน-เด…

เน-เก ซา-รา-งึล ชู-มยอน อัน-เดว-นา-โย คือ-เด ชอง-มาล อัน-เดว-นา-โย
อิ-เจ-นึน คือ-เดล-รึล อิ-โท-รก ซา-ราง-ฮา-นึน-เด

แม่ไก่   สู้ๆๆสู้ตาย