ข้อคิดดีๆ คติสอนใจ

จุดจบ ทำให้เกิดการเริ่มต้น อย่ามัวแต่เสียเวลา … ข้อคิดดีๆ สอนใจ

Home / เรื่องทั่วไป / จุดจบ ทำให้เกิดการเริ่มต้น อย่ามัวแต่เสียเวลา … ข้อคิดดีๆ สอนใจ

จุดจบ ทำให้เกิดการเริ่มต้น .. เธอจบทุกอย่างวันนี้
เธอก็จะได้เริ่มต้นทุกอย่างในวันพรุ่งนี้
หากเธอเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง
ชีวิตที่เหลือของเธอก็จะเข้มแข็ง

จุดจบ ทำให้เกิดการเริ่มต้น

การเริ่มต้นที่ดี… ต้องเริ่มจากมองโลกในแง่ดี

โลกที่ยังมีอะไรให้เธอค้นหา
โลกที่กลางวัน…มีดวงตะวันกลมโตสาดแสงอบอุ่น
ท่ามกลางสีฟ้าใสกระจ่าง

โลกที่ยามค่ำคืน…มีหมู่ดาวเป็นร้อยพันไว้ให้นอนนับ
โลกที่มีเวลาให้เธอวันละ 24 ชั่วโมง
ให้เธอได้ค้นหาว่าอะไรที่เธออยากทำแต่ไม่เคยลงมือ

อะไรบ้างที่เธอเคยฝันแต่ไม่เคยตามหา
เริ่มต้นคำถามแรกว่า…เธอต้องการอะไร?

…อ ย่ า มั ว เ สี ย เ ว ล า…

กับถนนสายหนึ่งที่เธอแค่เดินมาจนถึงสุดสาย

ทางที่เธอจะเดินต่อไปต่างหาก…

…ที่สำคัญ…

บทความแนะนำ