ข้อคิด คติสอนใจ บทความน่าอ่าน

จุดจบ…ทำให้เกิดการเริ่มต้น | ข้อคิดดีๆ ของชีวิต

Home / เรื่องทั่วไป / จุดจบ…ทำให้เกิดการเริ่มต้น | ข้อคิดดีๆ ของชีวิต

จุดจบ…ทำให้เกิด…การเริ่มต้น

เธอจบทุกอย่างวันนี้

เธอก็จะได้เริ่มต้นทุกอย่างในวันพรุ่งนี้

หากเธอเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง

ชีวิตที่เหลือของเธอก็จะเข้มแข็ง

การเริ่มต้นที่ดี…ต้องเริ่มจากมองโลกในแง่ดี

โลกที่ยังมีอะไรให้เธอค้นหา

โลกที่กลางวัน…มีดวงตะวันกลมโตสาดแสงอบอุ่น

ท่ามกลางสีฟ้าใสกระจ่าง

โลกที่ยามค่ำคืน…มีหมู่ดาวเป็นร้อยพันไว้ให้นอนนับ

โลกที่มีเวลาให้เธอวันละ 24 ชั่วโมง

ให้เธอได้ค้นหาว่าอะไรที่เธออยากทำแต่ไม่เคยลงมือ

อะไรบ้างที่เธอเคยฝันแต่ไม่เคยตามหา

เริ่มต้นคำถามแรกว่า…เธอต้องการอะไร?

…อ ย่ า มั ว เ สี ย เ ว ล า…

กับถนนสายหนึ่งที่เธอแค่เดินมาจนถึงสุดสาย

ทางที่เธอจะเดินต่อไปต่างหาก…

…ที่ สำ คั ญ