พระราชนิพนธ์ ราชวงศ์ไทย สมเด็จพระเทพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชนิพนธ์ น้องน้อยของพี่ชาย ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

Home / เรื่องทั่วไป / พระราชนิพนธ์ น้องน้อยของพี่ชาย ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

“น้องน้อยของพี่ชาย” เป็นบทความที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2534 – พระราชนิพนธ์ น้องน้อยของพี่ชาย –

พระราชนิพนธ์ น้องน้อยของพี่ชาย ในหลวงรัชกาลที่ 10

น้องน้อยของพี่ชาย

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “น้องน้อยของพี่ชาย” ซึ่งเป็นบทความที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ทรงพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2534 และด้วยพระราชนิพนธ์ “น้องน้อยของพี่ชาย” ยังเผยแพร่ไม่กว้างนัก ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ จึงเชิญมาเผยแพร่ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบอีกครั้ง เมื่อพุทธศักราช 2558

พระราชนิพนธ์ น้องน้อยของพี่ชาย

น้องน้อยของพี่ชาย

น้องน้อยของพี่ชาย

น้องน้อยของพี่ชาย

พระราชนิพนธ์ น้องน้อยของพี่ชาย ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

พระราชนิพนธ์ น้องน้อยของพี่ชาย ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

ภาพจากหนังสือ ปิยชาติสยามบรมราชกุมารี “ดาวประจำเมือง” และภาพจากแฟ้มภาพ ทรัพยากรกลุ่มงานแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

ข้อมูลจาก Facebook : Royal Archives of OHM และ news.mthai.com

บทความแนะนำ