พระพี่เลี้ยง เรื่องเล่าสุดประทับใจ ในหลวงรัชกาลที่ 10

สุดประทับใจ!! เปิดเรื่องเล่าของพระพี่เลี้ยง ในหลวงรัชกาลที่ 10

Home / เรื่องทั่วไป / สุดประทับใจ!! เปิดเรื่องเล่าของพระพี่เลี้ยง ในหลวงรัชกาลที่ 10

นับว่าเป็นเรื่องเล่าสุดประทับใจ… วันนี้ (2 ธันวาคม 2559) ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ถึงเรื่องเล่าเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม “คุณวิไล อมาตยกุล” พระพี่เลี้ยงที่ทรงมีความไว้วางพระราชหฤทัยมากที่สุด ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิดเรื่องเล่าของพระพี่เลี้ยง ในหลวงรัชกาลที่ 10

เปิดเรื่องเล่าของพระพี่เลี้ยง ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) กับ คุณวิไล อมาตยกุล พระพี่เลี้ยงท่านหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

เมื่อครั้งที่ คุณวิไล อมาตยกุล ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม คุณวิไล อมาตยกุล เป็นการส่วนพระองค์อยู่บ่อยครั้งเมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจ ทรงพระราชทานของเยี่ยมไข้และพระราชทานกำลังใจ เนื่องด้วยทรงพระราชอนุสรคำนึงถึงว่าเป็นพระพี่เลี้ยงอภิบาลพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

เปิดเรื่องเล่าของพระพี่เลี้ยง ในหลวงรัชกาลที่ 10

แม้กระทั่งเหตุการณ์เมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แรกประสูติ คุณวิไล อมาตยกุล ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายคำแนะนำในการดูแลพระอนามัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร

สุดประทับใจ!! เปิดเรื่องเล่าของพระพี่เลี้ยง ในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ แรกประสูติ คุณวิไล ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายคำแนะนำในการดูแลพระอนามัย

ความในข้อนี้ เห็นประจักษ์ได้จากคำนำในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานคำนำในหนังสืออนุสรณ์เล่มดังกล่าวความว่า

ทรงพระราชอนุสรถึงคุณวิไล อมาตยกุล เข้ามาปฏิบัติราชการถวายเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ได้ทรงประจักษ์ถึงอัธยาศัยอันดีงามความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ความจงรักภักดี และความรักความเอาใจใส่ที่คุณวิไล อมาตยกุล ถวายแด่พระราชโอรสและพระราชธิดามาแต่แรกประสูติ

จึงทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้คุณวิไล อมาตยกุล คอยดูแลพระสุขภาพพลานามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ ซึ่งคุณวิไล อมาตยกุล ก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อยบริบูรณ์ ช่วยให้ทรงคลายพระราชหฤทัยห่วงใยกังวลในพระอนามัยของพระราชโอรสและพระราชธิดามาโดยตลอด

ข้อมูล Facebook : สาวใต้ เลือดรักชาติ