พระพี่เลี้ยง ราชวงศ์ ราชวงศ์อังกฤษ

คุณสมบัติพระพี่เลี้ยง เจ้าชาย-เจ้าหญิง แห่งราชวงศ์อังกฤษ ที่ต้องมี !

Home / สาระความรู้ / คุณสมบัติพระพี่เลี้ยง เจ้าชาย-เจ้าหญิง แห่งราชวงศ์อังกฤษ ที่ต้องมี !

หลายคนอาจคิดว่าอาชีพพี่เลี้ยงเด็กเป็นอาชีพที่ง่าย คุณสมบัติทั่วไปคือจะต้องรักเด็ก สามารถอยู่กับเด็กได้เป็นเวลานาน แต่ความจริงแล้วอาชีพนี้มีอะไรมากกว่าที่คิด นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมายังจะต้องมีจิตวิทยาในการเลี้ยงดู ดูแลหลักโภชนาการ ความสะอาด ฯลฯ – คุณสมบัติพระพี่เลี้ยง –

คุณสมบัติพระพี่เลี้ยง

แล้วรู้หรือไม่ว่าการเป็นพระพี่เลี้ยง ดูแลเจ้าหญิงหรือเจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษนั้น จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะจึงจะเข้ามาเป็นพระพี่เลี้ยงได้ วันนี้แคมปัส-สตาร์จะพาไปดูคุณสมบัติหลักที่พระพี่เลี่ยงเจ้าชายหรือเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์อังกฤษ ต้องมี!

พระพี่เลี้ยงเจ้าชาย/เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์อังกฤษ

การศึกษา

พระพี่เลี้ยงจะต้องเข้ารับการฝึกฝนการเป็นพี่เลี้ยงจากวิทยาลัยนอร์แลนด์ หรือ Norland College ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนด้านการดูแลเด็กอ่อนปฐมวัยโดยเฉพาะ ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี ศึกษาหลายแขนงวิชา อาทิ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา วรรณกรรม ฯลฯ

การฝึกฝนเลี้ยงเด็ก

จะต้องผ่านการฝึกฝนการเลี้ยงเด็กที่เป็นหุ่น ซึ่งจะเป็นหุ่นที่คล้ายกับเด็กมากที่สุด ก่อนที่จะเข้าไปเป็นพระพี่เลี้ยงจริงๆ

ทักษะการขับรถที่ดี

พระพี่เลี้ยงจะต้องขับรถรับ-ส่ง เจ้าหญิงหรือเจ้าชายที่ดูแลไปโรงเรียนทุกวัน

พระพี่เลี้ยงเจ้าชาย/เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์อังกฤษ

สามารถเก็บความลับได้

เรื่องภายในราชวงศ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่ควรมีข่าวลือใดๆ เผยแพร่ออกไปโดยเด็ดขาด ซึ่งพระพี่เลี้ยงทุกคนจะต้องเซ็นต์สัญญาในการรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องราวภายในของราชวงศ์

มีศิลปะการป้องกันตัว

เป็นทักษะที่สำคัญมากๆ เพราะพระพี่เลี้ยงจะต้องอยู่กับเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเกือบตลอดเวลา จึงต้องมีทักษะการป้องกันตัวเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหญิงหรือเจ้าชายที่ดูเล

ไม่ทำร้ายร่างกายเจ้าหญิง/เจ้าชาย

ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กธรรมดา หรือพระพี่เลี้ยงที่ดูแลเจ้าหญิง/เจ้าชายในราขวงศ์ ก็ไม่สามารถจะตีหรือทำร้ายร่างกายเด็กที่ดูแลอยู่ได้

คุณสมบัติพระพี่เลี้ยง

ครอบครัวพระราชวงศ์ คือครอบครัวของ พระพี่เลี้ยง

พระพี่เลี้ยงควรจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เพราะต้องอยู่กับเจ้าหญิง/เจ้าชายที่ดูแลแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดินทางไปโรงเรียนหรือออกไปข้างนอก

พี่เลี้ยง…ไม่ใช่พ่อแม่

แม้ว่าพี่เลี้ยงจะอยู่กับเจ้าหญิง/เจ้าชายเกือบจะตลอดเวลา แต่ก็ไม่สามารถแทนที่พ่อแม่ที่แท้จริงได้

พระพี่เลี้ยง เจ้าชาย / เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์อังกฤษ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brightside.me

บทความแนะนำ