ถ่ายภาพ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ

ชวนชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ ถึง – 10 มี.ค. 62

Home / เรื่องทั่วไป / ชวนชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ ถึง – 10 มี.ค. 62

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

ชวนชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2560 – 2561 โดยจะเปิดจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ชวนชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ)

นิทรรศการ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสีสีคือแสง” ในปี 2550
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี 2551
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” ในปี 2554
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” ในปี 2555
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตราภาพทัศนาจร” ในปี 2556
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อันมีทิพเนตรส่องไป” ในปี 2557
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” ในปี 2558
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ทัศนียมรรคา” ในปี 2559
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” ในปี 2560
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในปี 2561

ตัวอย่าง ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภายในนิทรรศการ

นิทรรศการ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”

นิทรรศการ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”

นิทรรศการ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”

นิทรรศการ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จพระเทพฯ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Twitter: @Q_cupid

บทความแนะนำ