ถ่ายภาพ ฝีพระหัตถ์ พระฉายาลักษณ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – ที่สุดแห่งพระอัจฉริยภาพ

Home / Picpost / ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 – ที่สุดแห่งพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงสนพระราชหฤทัยการถ่ายภาพอย่างจริงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าในสมัยก่อนนั้น อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ ยังไม่ทันสมัยอย่างในปัจจุบันนี้ แต่พระองค์ก็ทรงศึกษา และฝึกด้วยพระองค์เอง ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ทรงคิดค้นและประดิษฐ์แว่นกรองแสงพิเศษ ทรงนำไปทดลองฉายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ยังทรงเชี่ยวชาญในการล้างฟิล์ม และการอัดขยายภาพทั้งขาวดำและภาพสีภายในห้องมืด ณ ที่ทำการสถานีวิทยุ อ.ส. พระองค์ทรงเป็นนักถ่ายรูปผู้มีพระปรีชาสามารถยิ่ง…  เว็บไซต์แคมปัส-สตาร์ ขอรวบรวมผลงานภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์ของในหลวง มาให้ได้รับชมกันอีกครั้ง ส่วนใหญ่เป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

king

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 “ในอ้อมพระกร” ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
Royal Thai Consulate-General Sydney, Australia ถ่ายเมื่อปีค.ศ.1962 (พ.ศ.๒๕๐๕)
ภาพจาก:: OHM (Office of His Majesty′s Principal Private Secretary), Thailand

photo of the king (17)

photo of the king (12)

photo of the king (20)

photo of the king (31)

photo of the king (18)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

photo of the king (32)

photo of king (1)

photo of king (1)

photo of king (2)

photo of king (2)

photo of king (5)

photo of the king (24)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

photo of the king (9)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ชมภาพเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพจาก:: www.facebook.com/kingarmy , www.supremeartist.org

บทความแนะนำ