คนในภาพ ถวายงาน พระมหาพิชัยราชรถ พิธีถวายพระเพลิง ร.9 สำนักพระราชวัง

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง หน้าพระมหาพิชัยราชรถ ถวายงานครั้งสุดท้าย ร.9

Home / สาระความรู้ / สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง หน้าพระมหาพิชัยราชรถ ถวายงานครั้งสุดท้าย ร.9

“สารถี” ผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง บนด้านหน้าพระมหาพิชัยราชรถ คือ คุณมนต์ชัย นิลนฤนาท เจ้าพนักงานในพระองค์ งานรถยนต์พระที่นั่ง ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ สารถีผู้ถวายงานรถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยได้ทำหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครั้งสุดท้าย ทำหน้าที่เป็นสารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าพระมหาพิชัยราชรถ

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง เจ้าพนักงาน งานรถยนต์พระที่นั่ง

คุณมนต์ชัย นลนฤนาท

คุณมนต์ชัย นิลนฤนาท เป็นท่านเดียวกับ ที่ขับรถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 จาก โรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และเป็น “สารถี” ที่ขับรถยนต์พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ ในการเสด็จฯ ยังสถานที่ต่างๆ เรื่อยมา

ที่สุดแห่งภักดี ถวายงานในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นครั้งสุดท้าย

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง

ผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง ด้านหน้าพระมหาพิชัยราชรถ

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง

ภาพวันที่ 26 ตุลาคม 2560

สำหรับคุณมนต์ชัย นิลนฤนาท ก่อนหน้านั้นได้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสงานรถยนต์พระที่นั่ง ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ

ก่อนที่ต่อมาราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ จากสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยนายมนต์ชัย นิลนฤนาท ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ราชการบริหารส่วนกลางสำนักพระราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2558

ที่มา Facebook ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย , พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , คุณ Tawatchai Kitiyapichatkul

ภาพจาก คุณอาร์ท

บทความแนะนำ