ขี้เถ้ากระดูก พระบรมราชสรีรางคาร พระมหาพิชัยราชรถ พระโกศ พิธีถวายพระเพลิง ร.9 ริ้วขบวน ในหลวงรัชกาลที่ 9

สิ่งที่จะได้เห็น ในแต่ละริ้วขบวน 6 ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เส้นทางและเครื่องประกอบต่างๆ

Home / สาระความรู้ / สิ่งที่จะได้เห็น ในแต่ละริ้วขบวน 6 ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เส้นทางและเครื่องประกอบต่างๆ

การอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทไปสู่พระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศ มาสู๋พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคาร ไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร ตามโบราณกาลจะอัญเชิญด้วยขบวนพระราชอิสริยยศ  ซึ่งเรียกว่า “ริ้วขบวน” โดยแต่ละริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจํานวนมาก พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระอิสริยยศ

*ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 นี้ จะได้เห็นริ้วขบวนที่ 1-2-3 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ส่วนริ้วขบวนที่ 4 จะมีในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และ ขบวนที่ 5-6 จะมีในวันที่ 29 ตุลาคม 2560

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 6 ริ้วขบวน

ริ้วขบวนที่ 1

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศทองใหญ่ โดยพระยานมาศสามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

เครื่องประกอบ พระยานมาศสามลำคาน, พระโกศทองใหญ่

พระยานมาศสามลำคาน เป็นยานที่มีคานหามขนาดใหญ่ ทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงรักปิดทอง มีพนักโดยรอบ 3 ด้าน และมีคานหาม 3 คาน จึงเรียกว่า พระยานมาศสามลำคาน

ริ้วขบวนที่ 2

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 2 เชิญ พระบรมโกศ โดยพระมหาพิชัยราชรถ จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

เครื่องประกอบ : เกรินบันไดนาค , พระมหาพิชัยราชรถ

เกรินบันไดนาค คือ อุปกรณ์ที่ใช้เชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นหรือลง จากราชรถและพระเมรุมาศ แทนการใช้นั่งร้านไม้ต่อยกสูงแบบสมัยโบราณ ที่ใช้กำลังคนยกขึ้นลง โดยทำเป็นรางเลื่อนขึ้นลงด้วยกว้านหมุน ลักษณะการใช้งานเหมือนลิฟต์ในปัจจุบัน

พระมหาพิชัยราชรถ มีลักษณะเป็นราชรถทรงบุษบก ทำด้วยไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจก

ริ้วขบวนที่ 3

เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 3 เชิญ พระโกศทองใหญ่ โดยราชรถปืนใหญ่ เวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) 3 รอบ แล้วเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศ

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

เครื่องประกอบ ราชรถปืนใหญ่ , พระโกศทองใหญ่

ราชรถปืนใหญ่ ราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพ

ริ้วขบวนที่ 4

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และ พระบรมราชสรีรางคาร จากพระเมรุมาศ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

เครื่องประกอบ พระที่นั่งราเชนทรยาน , พระโกศพระบรมอัฐิ

พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์

พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ , พระโกศพระบรมอัฐิ  (ประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน) , พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย

ริ้วขบวนที่ 5

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5 เชิญ พระโกศพระบรมอัฐิ จาก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

เครื่องประกอบ พระที่นั่งราเชนทรยาน , พระโกศพระบรมอัฐิ

ริ้วขบวนที่ 6

ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคาร* จากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร 

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

ภาพจาก Facebook : H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

*พระราชสรีรางคารหรือพระสรีรางคาร หมายถึง ขี้เถ้า นอกจากกระดูก เป็นส่วนที่เหลือหลังจากการถวายพระเพลิง โดยอัญเชิญไปประดิษฐานตามพระอารามหลวงต่างๆ

ที่มา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : http://kingrama9.net , พระโกศทองใหญ่

บทความแนะนำ