พระโกศไม้จันทน์ เครื่องแสดงแห่งเกียรติและยศศักดิ์ของผู้วายชนม์

Home / สาระความรู้ / พระโกศไม้จันทน์ เครื่องแสดงแห่งเกียรติและยศศักดิ์ของผู้วายชนม์

การจัดสร้างพระโกศจันทน์ เป็นพระราชประเพณีมาแต่โบราณ เมื่อมีเจ้านายระดับสูงเสด็จสวรรคต พระบรมศพจะถูกอัญเชิญนำลงในพระโกศ ประดิษฐานไว้ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระราชประเพณี

พระโกศไม้จันทน์

แม้ประชาชนสามัญก็อาจได้รับพระราชทานพระโกศได้ เป็นเครื่องแสดงแห่งเกียรติและยศศักดิ์ของผู้วายชนม์ ชนิดของโกศนั้น มีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับยศและความสำคัญของผู้ตาย เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดีและบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไว้

พระโกศจันทน์

ภาพจาก News.MThai.com

บทความแนะนำ