พิธีถวายพระเพลิง ร.9 ริ้วขบวน เครื่องแต่งกาย

16 เครื่องแต่งกาย ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

Home / สาระความรู้ / 16 เครื่องแต่งกาย ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะมาถึงนี้ เราต่างได้เห็นโบราณราชประเพณีต่างๆ ของไทยอย่างน่าสนใจ และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือ เครื่องแต่งกายในริ้วขบวน พระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

เครื่องแต่งกายในริ้วขบวน

พนักงานที่อยู่บนพระมหาพิชัยราชรถ

พนักงานถือบังพระสูรย์ พนักงานถือพระกลด พนักงานถือพัดโบก พนักงานภูษาประคองพระบรมโกศ พนักงานถือพระกรดถวายพระบรมโกศ พนักงานถือบังพระสูรย์หักทองขวาง สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าราชรถพระนำ สารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าพระมหาพิชัยราชรถ

ที่มา kingrama9.net/Honor/Detail/37

มหาดเล็กหลวง

มหาดเล็กหลวงเชิญคู่แห่ มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หน้าพระนำ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หลังพระนำ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หน้าพระศพ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงระหว่างเครื่อง (หลังพระบรมศพ) มหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงรายตีตอง

ที่มา Kingrama9.net/Honor/Detail/38

กลอง-มโหระทึก

สารวัตรกลอง สารวัตรมโหระทึก สารวัตรแตร พนักงานกำกับฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด(หน้าพระนำ) ผู้ควบคุมคนหามเสลี่ยงกลีบบัว พระนำ พนักงานกำกับเสลี่ยงกลีบบัว พระนำ พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด (หลังพระนำ) พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง (หน้า)

ที่มา kingrama9.net/Honor/Detail/39

พนักงานจูงม้าพระที่นั่ง หามเสลี่ยงกลีบบัว

พนักงานจูงม้าพระที่นั่ง พนักงานหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนำ พนักงานหามพระราชยานมาศสามลำคาน พนักงานหามพระที่นั่งราเชนทรยาน พนักงานหามราเชนทรยานน้อย พนักงานหามมโหระทึก ผู้บังคับราชรถพระนำ ผู้บังคับพระมหาพิชัยราชรถ ผู้บังคับราชรถปืนใหญ่

พนักงานจูงม้าพระที่นั่ง หามเสลี่ยงกลีบบัว

ที่มา kingrama9.net/Honor/Detail/36

นำริ้ว-ผู้ออกกระบวน

นำริ้ว : kingrama9.net/Honor/Detail/24 , ผู้ออกกระบวน : kingrama9.net/Honor/Detail/32

ตำรวจหลวงคู่แห่ : ธงสามชาย

ตำรวจหลวงคู่แห่ : ธงสามชาย

รายละเอียด ตำรวจหลวงคู่แห่ : kingrama9.net/Honor/Detail/35 , ธงสามชาย : kingrama9.net/Honor/Detail/25

พรหม เชิญพุ่มทอง / อินทร์ เชิญพุ่มเงิน

พุ่มดอกไม้เงินและพุ่มดอกไม้ทอง คล้ายกับพุ่มมยุรฉัตร ที่อินทร์ พรหม เชิญเป็นริ้วสองข้างของขบวนแห่ จัดเป็นเครื่องสูงที่สมมติเป็นพุ่มดอกไม้จากสวรรค์ ใช้ได้ทั้งในพระราชพิธีมงคลและอวมงคล แต่พุ่มมยุรฉัตรนั้นใช้เฉพาะในงานมงคล เช่น พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พรหม เชิญพุ่มทอง / อินทร์ เชิญพุ่มเงิน

พรหม เชิญพุ่มทอง : kingrama9.net/Honor/Detail/34 , อินทร์ เชิญพุ่มเงิน : kingrama9.net/Honor/Detail/33

พรหม เชิญจามร : อินทร์ เชิญจามร

พรหม เชิญจามร อินทร์ เชิญจามร

พรหม เชิญจามร : kingrama9.net/Honor/Detail/31 , อินทร์ เชิญจามร : kingrama9.net/Honor/Detail/30

เครื่องสูง ฉัตรทองแผ่ลวด ฉัตรหักทองขวาง : มโหระทึก จ่าปี่ จ่ากลอง

เครื่องสูง ฉัตรทองแผ่ลวด ฉัตรหักทองขวาง : kingrama9.net/Honor/Detail/29 , มโหระทึก จ่าปี่ จ่ากลอง : kingrama9.net/Honor/Detail/26

แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ : ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ; กลองชนะแดงลายทอง กลองชนะเงิน กลองชนะทอง ฉุดชักราชรถพระนำ ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ พนักงานลากเกรินหางนาค

แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ : kingrama9.net/Honor/Detail/28
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ : kingrama9.net/Honor/Detail/27

รายละเอียดของแต่ละริ้วขบวน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

1. ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศ โดยพระยานมาศสามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

2. ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศ โดยพระมหาพิชัยราชรถ จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เข้าสู่พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

3. ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศ โดยราชรถปืนใหญ่ เวียนพระเมรุโดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ครบ 3 รอบ แล้วเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระเมรุมาศ

พระราชพิธีบรรจุพระบรมอัฐิ

4. ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน และพระบรมราชสรีรางคาร โดยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จากพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ

ขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภายหลังบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

5. ริ้วขบวนเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร

6. ริ้วขบวนเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ http://kingrama9.net

บทความแนะนำ