คนในภาพ ถวายงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9

อีกท่านผู้ใกล้ชิดถวายงาน ทุกๆ ที่ข้างพระวรกาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 14 ปี

Home / สาระความรู้ / อีกท่านผู้ใกล้ชิดถวายงาน ทุกๆ ที่ข้างพระวรกาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 14 ปี

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ท่านคืออดีตสมุหราชองครักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช (ร.9) ปฏิบัติหน้าที่ ถวายพระเกียรติ ถวายความปลอดภัย และ ถวายงานตามพระราชประสงค์ และทุกคนคงเคยเห็นท่านผ่านทางโทรทัศน์ ถ่ายทอดสด ทางสถานีต่างๆ เมื่อมีพระราชพิธี และงานสำคัญๆ และที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ หรือทุกๆ ที่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อุดุลยเดช (ร.9) เสด็จ ก็จะเห็น พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ข้างพระวรกายตลอดเวลา (2545-2559)

ถวายงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 14 ปี

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์

 

คุณทองแดงก็ติดตามพระองค์ท่านเสมอมา

คุณทองแดงที่มองหาพระองค์ตลอดเวลา

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ถวายงานใกล้ชิดพระวรกาย ในหลวง ร.9

ขอบคุณภาพจาก Facebook พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความแนะนำ