คนในภาพ ถวายงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ถวายงานข้างพระวรกาย ในหลวง ร.9 กว่า 14 ปี

Home / สาระความรู้ / พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ถวายงานข้างพระวรกาย ในหลวง ร.9 กว่า 14 ปี

พลเอกสายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ท่านคือ อดีตสมุหราชองครักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช (ร.9) ปฏิบัติหน้าที่ ถวายพระเกียรติ ถวายความปลอดภัย และ ถวายงานตามพระราชประสงค์ และทุกคนคงเคยเห็นท่านผ่านทางโทรทัศน์ ถ่ายทอดสด ทางสถานีต่างๆ เมื่อมีพระราชพิธี และงานสำคัญๆ และที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ หรือทุกๆ ที่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อุดุลยเดช (ร.9) เสด็จ ก็จะเห็น พลเอกสายัณห์ ข้างพระวรกายตลอดเวลา (2545-2559)

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์

ผู้ถวายงานข้างพระวรกาย ในหลวง ร.9 กว่า 14 ปี

พลเอกสายัณห์ คัมภีร์พันธุ์

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์

อดีตสมุหราชองครักษ์

อีกท่าน ผู้ใกล้ชิด ถวายงานข้างพระวรกาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 14 ปี

คุณทองแดงก็ติดตามพระองค์ท่านเสมอมา

คุณทองแดงที่มองหาพระองค์ตลอดเวลา

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ถวายงานใกล้ชิดพระวรกาย ในหลวง ร.9

ขอบคุณภาพจาก Facebook พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความแนะนำ