ผู้ใกล้ชิด พระเมรุมาศ ศิลปินแห่งชาติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ชายที่ทำให้ทุกพระองค์ ยิ้มหัวเราะพร้อมกัน | ศิลปินแห่งชาติ 3 พระเมรุ

Home / เรื่องทั่วไป / ผู้ชายที่ทำให้ทุกพระองค์ ยิ้มหัวเราะพร้อมกัน | ศิลปินแห่งชาติ 3 พระเมรุ

Facebook หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ ได้โพสต์ภาพประทับใจ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ยกยอดฉัตรพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะเห็นว่าข้าราชการชายคนหนึ่งกำลังถวายรายงานกับพระองค์

ภาพเมื่อครั้งในหลวง ร.9 สมเด็จพระราชินีฯ ทรงแย้มพระสรวล

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ถวายรายงานเรื่องสำคัญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ (ภาพเมื่อปี 2551)

ขณะนั้นเอง ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ประทับอยู่ในรถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระสรวลพร้อมกันทั้ง 4 พระองค์

โดยในตอนนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรัสว่า “จะอยู่ถึง 120 ปี”

พลอากาศตรี อาวุธ เลยตอบว่า “ถ้าอย่างนั้นเกล้ากระหม่อมขอทูลลาไปก่อน

นี่เองที่ทำให้ทุกพระองค์ทรงแย้มพระสรวล

พระองค์จะทรงสถิตในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านาน มากกว่า 120 ปี

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อย สถาปัตยกรรม ประจำปี 2541 ซึ่งเมื่อครั้งถวายรายงานดังภาพที่ปรากฏนั้น ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างพระเมรุมาศ ทรงปราสาทจตุรมุขยอดเกี้ยว และอาคารรายรอบที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นหัวหน้าคณะทำงานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นหัวหน้าผู้ออกแบบพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ได้รับการขนานนามว่าเป็น ศิลปินแห่งชาติ 3 พระเมรุ

พล.อ.ต.อาวุธ ยังได้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในงานออกแบบถึง 2 งานหลักๆ ได้แก่ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะปฏิสังขรณ์ โบราณสถานแห่งชาติที่สำคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นงานงานบูรณะมณฑป โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ในปี พ.ศ 2539 ให้เป็นมณฑปสีดำ หรือหุ้มด้วยทองแดง ยอดพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จนต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) สาขาย่อย สถาปัตยกรรม ประจำปี พ.ศ. 2539

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 71 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา Facebook หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ , ดูผลงานของท่านได้ที่นี่ > พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น

บทความแนะนำ