echo ลองฟัง เพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลองฟัง (echo) เพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะที่สุด ของในหลวง ร.9

Home / เรื่องทั่วไป / ลองฟัง (echo) เพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะที่สุด ของในหลวง ร.9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิด และทรงพระราชนิพนธ์เพลงได้ไพเราะจับใจ จากอดีต-ปัจจุบันทั้งหมด  48 เพลง วันนี้มีอีกหนึ่งเพลงพระราชนิพนธ์สุดไพเราะที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อน

ลองฟัง (echo) เพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะที่สุด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz เป็นอย่างมาก ทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องลม เช่น แซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต รวมทั้งเปียโน และกีตาร์์ ที่ทรงฝึกเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลง และเพื่อทรงดนตรี ร่วมกับวงดนตรีส่วนพระองค์

เพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะที่สุด
ที่คุณอาจไม่เคยฟังมาก่อน #echo #ลองฟัง  สำหรับเพลงนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีใหม่ เพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ฟังเพลงรุ่นใหม่

ร้องโดย : บีม จารุวรรณ บุญญารักษ์
เรียบเรียงโดย : อาจารย์แจ็ค ธรรมรัตน์

รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์

 • แสงเทียน (Candlelight Blues)
 • ยามเย็น (Love at Sundown)
 • สายฝน (Falling Rain)
 • ใกล้รุ่ง (Near Dawn)
 • ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
 • ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues)
 • มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)
 • อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
 • เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)
 • คำหวาน (Sweet Words)
 • มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)
 • แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)
 • พรปีใหม่
 • รักคืนเรือน (Love Over Again)
 • ยามค่ำ (Twilight)
 • ยิ้มสู้ (Smiles)
 • มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)
 • เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)
 • ลมหนาว (Love in Spring)
 • ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)
 • Oh I say
 • Can’t You Ever See
 • Lay Kram Goes Dixie
 • ค่ำแล้ว (Lullaby)
 • สายลม (I Think of You)
 • ไกลกังวล (When), เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย
 • แสงเดือน (Magic Beams)
 • ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค์
 • มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)
 • ภิรมย์รัก (A Love Story)
 • Nature Waltz
 • The Hunter
 • Kinari Waltz
 • แผ่นดินของเรา (Alexandra)
 • พระมหามงคล
 • ยูงทอง
 • ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
 • เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)
 • ไร้เดือน (No Moon), ไร้จันทร์
 • เกาะในฝัน (Dream Island)
 • แว่ว (Echo)
 • เกษตรศาสตร์
 • ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)
 • เราสู้
 • เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)
 • Blues for Uthit
 • รัก
 • เมนูไข่

ขอบคุณที่มาจาก: เพจเฟซบุ๊ก ลองฟัง