สิ่งประดิษฐ์ เพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ในหลวง ร.9 – แนะนำ 10 สิ่งประดิษฐ์จากพระองค์

Home / สาระความรู้ / พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ในหลวง ร.9 – แนะนำ 10 สิ่งประดิษฐ์จากพระองค์

พระราชกรณีกิจต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ล้วนแต่ทำเพื่อหวังให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ มากมาย รวมถึงการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์ภัยให้แก่ประชาชนคนไทยอีกด้วย จะมีอะไรบ้างนั้น? ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะ

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ในหลวง ร.9

10 สิ่งประดิษฐ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

1. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุดช้าแบบทุ่นลอย (กังหันน้ำชัยพัฒนา)

ยื่นคำขอวันที่ 2 มิถุนายน 2535 ประกาศวันที่ 1 สิงหาคม 2535
ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536

กังหันน้ำชัยพัฒนา

กังหันน้ำชัยพัฒนา

2. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล (น้ำมันไบโอดีเซล)

ยื่นคำขอวันที่ 9 เมษายน 2544 ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2544

น้ำมันไบโอดีเซล

น้ำมันไบโอดีเซล

3. กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)

ยื่นคำขอวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ประกาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2550

โครงการแกล้งดิน

โครงการแกล้งดิน

4. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

ยื่นคำขอวันที่ 15 กรกฏาคม 2553 ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

5. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

ยื่นคำขอวันที่ 16 มกราคม 2544 ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2544

เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

6. อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว (ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง)

ยื่นคำขอวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2546

อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว (ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง)

7. การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน เป็นสิ่งประดิษฐ์ชื่อ “ฝนหลวง”

ยื่นคำขอวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2545

ฝนหลวง

ฝนหลวง

8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

ยื่นคำขอวันที่ 4 พฤษาคม 2553 ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2553

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

9. ภาชนะรองรับของเสีย ที่ขับออกจากร่างกาย

ยื่นคำขอวันที่ 16 มกราคม 2546 ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546

ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย

10. การใช้น้ำมันปาล์ม กลั่นบริสุทธิ์ เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

ยื่นคำขอวันที่ 23 สิงหาคม 2545 ประกาศวันที่ 11 ตุลาคม 2545

การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

*** สิ่งประดิษฐ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างยื่นคำขอ มี 2 ชิ้น

สิ่งประดิษฐ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างยื่นคำขอ มี 2 ชิ้น ได้แก่ วุ้นชุ่มปากกลิ่นมิ้นท์-มะนาว และ วุ้นชุ่มปากกลิ่นสตรอเบอร์รี โดย มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยื่นคำขอวันที่ 16 ตุลาคม 2556

พระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นี้ ยังทำให้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” (International inventor’s day convention: IIDC)

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ทางคณะรัฐบาลเห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

ในปีเดียวกันนั้นเอง องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ทูลเกล้าฯ รางวัล “Global Leader Award” และสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IFIA) ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯถวายถ้วยรางวัล IFIA CUP 2007

———————————————

ที่มา : http://www.tvbento.com, http://www.wegointer.com

บทความแนะนำ