วังไกลกังวล เมฆหัวเราะ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมฆหัวเราะ ภาพฝีพระหัตถ์ที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงภูมิใจมาก

Home / สาระความรู้ / เมฆหัวเราะ ภาพฝีพระหัตถ์ที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงภูมิใจมาก

ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล เรื่องโครงการฝนหลวง พร้อมมีราชดำรัสถึงภาพถ่ายเบื้องหน้า ว่าภาพนี้มาจากไหน มีความพิเศษยังไง วันนี้ Campus-Star จะพาคุณไป ดูเมฆหัวเราะ ณ วังไกลกังวล ภาพฝีพระหัตถ์ที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงภูมิใจมาก พระองค์ทรงเป็น #เสียงที่อยากได้ยินภาพที่อยากได้เห็น ของปวงชนชาวไทยจริงๆ

เมฆหัวเราะ ภาพฝีพระหัตถ์ที่พ่อหลวงภูมิใจ

เนื่องจากวันที่ 14 พ.ย 2489 เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาและค้นคว้าวิจัยเรื่อง โครงการฝนหลวง โดยพระราชดำริดังกล่าว ได้ช่วยเหลือเกษตกรและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงลงมัติในวันที่ 20 ส.ค 2545 ให้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ทรงเป็น บิดาแห่งฝนหลวง และยังกำหนดให้วันที่ 14 พ.ย ของทุกปีเป็นวันบิดาแห่งฝนหลวงอีกด้วย

และในวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล เรื่องโครงการฝนหลวง พร้อมมีราชดำรัสถึงภาพถ่ายเบื้องหน้า ว่า นี่รูปที่ถ่าย ถ่ายด้วยกล้องนี้ นี่อาจารย์ไม่ได้ทำ ธรรมชาติทำ เป็นเมฆ แล้วมีความเย็น ฝนก็ลงมาถึงพื้น ถึงทะเล ส่วนนี้ เขามีความร้อนก็ขึ้นไป นี่หน้าตาเหมือนผี เขาหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ทำฝนได้ รูปนี้ ภูมิใจมากที่ได้ถ่าย ถ่ายจากที่ไกลกังวลนี่เอง

ยิ่งดูคลิปนี้แล้วยิ่งคิดถึงพระองค์ท่านจริงๆ

ที่มา https://seeme.me/ch/pacificinspiration

บทความแนะนำ