comfort zone การพัฒนาตนเอง ความกลัว

ความน่ากลัวของการไม่กล้าออกจาก Comfort Zone | อย่าปิดกั้นตัวเอง

Home / เรื่องทั่วไป / ความน่ากลัวของการไม่กล้าออกจาก Comfort Zone | อย่าปิดกั้นตัวเอง

การอยู่แต่ใน Comfort Zone อยู่กับความเคยชิน เป็นสิ่งที่น่ากลัว นอกจากจะทำให้คุณเอื่อยเฉื่อยแล้ว ยังส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ อีกด้วย – ความน่ากลัวของการไม่กล้าออกจาก Comfort Zone

ความน่ากลัวของการไม่กล้าออกจาก Comfort Zone

คุณจะไม่มีทางรู้ว่าคุณมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน

ความเคยชิน ทำให้ประสิทธิภาพของตัวคุณลดลง เนื่องจากคุณจะไม่อยากที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ไม่อยากที่จะพัฒนา เพราะคิดว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว ซึ่งความไม่กล้าออกจากอะไรเดิมๆ คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าประสิทธิภาพของคุณมีมากแค่ไหน และคุณสามารถทำอะไรได้อีกหลายๆ อย่าง

คุณจะไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี

ถ้าคุณมัวแต่ทำอะไรเดิมๆ เมื่อถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง คุณมักจะไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี เท่ากับคนที่มักจะออกจาก Comfort Zone ของตัวเอง เนื่องจากพวกเขามักจะต้องรับมือกับปัญหา และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พวกเขาจึงรู้วิธีการรับมือ และมีสติ

คุณจะปิดกั้นตัวเองจากความคิด และไอเดียใหม่ๆ

ไอเดียใหม่ๆ มักจะได้จากการเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆ ได้ทำอะไรที่ไม่คยทำ ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้มีประสบการณ์ที่ไม่เคยมี แต่ถ้าคุณมัวอยู่แต่ใน Comfort Zone ของตัวเอง คุณมักจะเริ่มปิดกั้นตัวเองจากความคิด และไอเดียใหม่ๆ

ทำไมคุณถึงไม่กล้าที่จะออกจาก Comfort Zone

  • ความกลัวที่จะเสียการควบคุม
  • ความกลัวในความไม่แน่นอน
  • ความกลัวในความล้มเหลว
  • ความกลัวในการถูกปฏิเสธ

อ่านต่อ : 9 วิธีพาตัวเองออกจาก Comfort Zone

ขอบคุณข้อมูลจาก : The fear to get out of your comfort zone

บทความแนะนำ :