งานศพ พิธีศพ เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศพ – Funeral Ceremony

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศพ – Funeral Ceremony

สุดท้ายของชีวิตคือความตาย นำความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความตายมาฝาก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศพ

Funeral Ceremony

Funeral (ฟิว-เนอ-รัล) หมายถึง งานศพ มีความหมายโดยรวมตั้งแต่เริ่มต้นพิธีไปจนกระทั่งฝังหรือเผาศพ

Ceremony (เซอ-ระ-โม-หนิ) หมายถึง พิธีการ (ทางศาสนาหรือทางสังคมก็ได้)

Rite (ไรทฺ) หมายถึง พิธีการ (โดยทั่วไปจะใช้กับพิธิทางศาสนา)

คำว่า “ศพ” โดยทั่วไปฝรั่งใช้คำว่า “Body” (บา-ดิ)

– Dead body (N.) ใช้แบบไม่เป็นทางการ
*Body เป็นคำนามนับได้ เมื่อเป็นพหูพจน์ต้องเติม s โดย เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es (ไปหาดูกฎการเติม s) เป็น Bodies

Corpse (ขอรฺปส) หมายถึง “ศพ ซากศพ” ใช้เป็นทางการ

The deceased (เดอะ ดิ-สีสถฺ) : (Noun phrase – วลีที่เป็นคำนาม) – ผู้วายชนม์ หรือ ผู้เสียชีวิต (ต้องมี the นำหน้า และ decease เติม d) เช่น He was a friend of the deceased (N.). แปลว่า เขาเป็นเพื่อนของผู้ตาย

Deceased เสียชีวิตไปแล้ว

Deceased + Noun (Adj.) (ดิ-สีสถฺ) ไม่มี the หมายถึง เสียชีวิตไปแล้ว เช่น She carried the portrait of her deceased mother. [her deceased + mother] – เธอถือรูปแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปแล้ว

The police brought a deceased victim out of the collapsed building. [a deceased + victim] – ตำรวจนำร่างเหยื่อผู้เสียชีวิตออกจากตึกถล่ม

*Carcass (N.) คารฺแขส – ซากของสัตว์ เช่น ซากปลาวาฬ

คำศัพท์อื่นๆ เกี่ยวกับงานศพ

พิธีรดน้ำศพ : Bathing rite / ceremony (บาท-ธิง ไรทฺ / เซอ-ระ-โม-หนิ)

โลงศพ : Coffin (คอ-เฟิน) หรือ Casket (แคส-เก็ต)

โกศ : Urn (เอิรฺน) รวมถึงโกศบรรจุอัฐิ โกศเก็บกระดูกด้วย

พวงหรีด :  Wreath (หรีธ)

เมรุ : Crematory (ครี-เมอะ-ทอ-หริ) หรือ Crematorium (ครี-เมอะ-ทอ-เรียม)

การเผาศพ (N.) : Cremation (ครี-เม-เชิน)

เผาศพ (V.) : Cremate (ครี-เมท)

การฝังศพ (N.) : Burial (แบ-เรียล)

ฝังศพ (V.) : Bury (แบ-หริ)

สุสาน : Graveyard (เกรฟ-หยารฺด)

สุสานใกล้ๆ วัดหรือโบสถ์ หรือเป็นป่าช้าที่เอาไว้ฝังและเผาศพ : Cemetery (ซี-เมะ-เถอะ-หริ)

สุสานฝังศพที่ตั้งอยู่เดี่ยวๆ ไม่ได้อยู่ใกล้วัดหรือโบสถ์ เป็นสุสานที่ดูสวยงาม เป็นระเบียบ

อัฐิ – Ashes (แอช-เชิส)

เก็บอัฐิ – collect the ashes (เขอะ-เล็ค ดิ แอช-เชิส)

-They collected the ashes in the morning after the cremation. พวกเขาเก็บอัฐิในตอนเช้า หลังจากเผาศพแล้ว

ลอยอังคาร – scatter ashes over the sea / river (สแก-เถอะรฺ แอช-เชิส โซ-เฝอะ เดอะ ซี / ริ-เฝอะ)

-They scattered the ashes over the water at Paknam, Samut Prakan. เขาไปลอยอังคารที่ปากน้ำ สมุทรปราการ

*Scatter (V.) กระจาย ทำให้กระจายออก แตกตัวออก เลิกรวมตัว แยกย้าย

ภาพจาก pixabay.com ที่มา en.mthai.com

บทความแนะนำ