คำแปล คุณครู นักเรียน ประโยคพื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียน

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน (School) ประโยคคำถาม พร้อมคำแปล

Home / สาระความรู้ / ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน (School) ประโยคคำถาม พร้อมคำแปล

รวมฝึกหัดภาษาอังกฤษเบื้องต้น ประโยคพื้นฐานต่างๆ จำวันละประโยคก็ยังดี เช่น คำถามจากคุณครู คำทักทายเพื่อน คำถามเกี่ยวกับการเรียนต่างๆ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน

นักเรียน STUDENTS

1. How many students are there in your school? – โรงเรียนของคุณมีนักเรียนกี่คน

2. Do you like Thai student? – คุณชอบนักเรียนไทยไหม

3. Can you play an instrument? – คุณสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หรือไม่

4. How many students are there in your class? – ห้องเรียนของคุณมีนักเรียนเท่าไร

5. What is your favourite sport? – กีฬาอะไรที่คุณโปรดปราน

6. What is the name of your school? – โรงเรียนของคุณชื่ออะไร

7. What is your favourite subject? – วิชาอะไรที่คุณโปรดปราน

8. What is your teacher’s name? – คุณครูของคุณชื่อว่าอะไร

9. How many teachers are there in your school? – ในโรงเรียนของคุณมีคุณครูอยู่ทั้งหมดกี่คน

10. How many subjects do you learn in one day? – ในหนึ่งวันคุณเรียนวันละกี่วิชา

11. What grade are you in? – คุณเรียนได้เกรดเท่าไร

12. What is your first lesson? – คุณเรียนวิชาอะไรในบทแรก

13. What time do you eat lunch? – คุณกินอาหารกลางวันเวลาเท่าไร

14. What do you want to be when you grow up? – เมื่อคุณโตขึ้นคุณอยากจะเป็นอะไร

15. How many buildings are there in your school? – โรงเรียนของคุณมีตึกทั้งหมดกี่ตึก

16. What is the name of your homeroom teacher? – คุณครูที่เข้ามาอบรมก่อนเริ่มเรียนชั่วโมงแรกชื่อว่า อะไร

17. What is your hobby?  – งานอดิเรกของคุณคืออะไร

18. What do you like to read? – คุณชอบอ่านหนังสืออะไร

19. What is your favourite animal? – สัตว์อะไรที่คุณโปรดปราน

20. How many friends do you have? – คุณมีเพื่อนทั้งหมดกี่คน

21. How many people do you have in your family? – ในครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คน

22. What is your favourite cartoon? – การ์ตูนอะไรที่คุณโปรดปราน

23. What time does your school start? – โรงเรียนของคุณเริ่มเรียนเวลาใด

24. What time does your school finish? – โรงเรียนของคุณเลิกเรียนเวลาใด

25. Do you like Thai teachers? – คุณชอบคุณครูไทยหรือไม่

26. Do you like our school? – คุณชอบโรงเรียนของเราหรือไม่

27. What is your favourite fruit?? – ผลไม้อะไรที่คุณโปรดปราน

28. What is the weather like in your country? – ในประเทศของคุณอากาศเป็นอะไร

29. Do you like your school? – คุณชอบโรงเรียนของคุณไหม

30. Who is your favourite singer? – นักร้องคนไหนที่คุณชื่นชอบ

31. Do you like Thai food? – คุณชอบอาหารไทยไหม

32. What is your nickname? – ชื่อเล่นของคุณชื่อว่าอะไร

33. Who did you come to Thailand with? – คุณมาประเทศไทยกับใคร

ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโรงเรียน

คุณครู TEACHERS

1. What is the name of your school? – โรงเรียนของคุณชื่ออะไร

2. How many teachers are there in your school? – ที่โรงเรียนของคุณมีคุณครูกี่คน

3. What do you teach? – คุณสอนวิชาอะไร

4. Do you like Thai teaches? – คุณชอบคุณครูไทยหรือเปล่า

5. How long have you been a teacher? – คุณเป็นครูมานานเท่าไรแล้ว

6. What do you teach? – คุณสอนวิชาอะไร

7. Where is your school? – โรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหน

8. Do you like Thai students? – คุณชอบนักเรียนไทยไหม

9. How many students are there in your class?  – ในห้องเรียนของคุณมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

10. Is your school big? – โรงเรียนของคุณใหญ่ไหม

11. What is your principal’s name? – คุณครูใหญ่ของคุณชื่ออะไร

12. How old is the oldest teacher in your school? – คุณครูที่อายุมากที่สุดในโรงเรียนของคุณมีอายุเท่าไร

13. How long have you been a teacher? – คุณเป็นคุณครูมากี่ปีแล้ว

14. What time does your school start? – โรงเรียนของคุณเริ่มเรียนกี่โมง

15. How many buildings are there in your school? – โรงเรียนของคุณมีกี่อาคาร

16. What time do you go to school? – คุณไปโรงเรียนเวลากี่โมง

17. How long is your lesson? – คุณเรียนแต่ละวิชานานเท่าไร

18. Do you like my school? – คุณชอบโรงเรียนของฉันไหม

19. What grade do you teach? – คุณสอนชั้นอะไร

20. Have you ever taught Thai students? – คุณเคยสอนนักเรียนไทยไหม

21. Have many good students are there in your class? – ห้องเรียนของคุณมีนักเรียนที่เรียนดีกี่คน

บทความแนะนำ