ข้อคิดดีๆ คำคม เรียนภาษาอังกฤษ

คำคมสอนใจ ภาษาอังกฤษ-แปลไทย ได้แง่คิดที่ดีมากๆ

Home / สาระความรู้ / คำคมสอนใจ ภาษาอังกฤษ-แปลไทย ได้แง่คิดที่ดีมากๆ

ได้ข้อคิดดีๆ สร้างแรงบันดาลใจ ในแบบที่แปลไทย-อังกฤษ

คำคมสอนใจ ภาษาอังกฤษ-แปลไทย

คนแรก

Everybody wants to do something to help, but nobody wants to be the first. ทุกคนต้องการทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือคนอื่น แต่ไม่มีใครเลยที่อยากจะช่วยเป็นคนแรก

ห่วงโซ่

No iron chain, or outward force of any kind, can ever compel the soul of a person to believe or to disbelieve. ไม่มีห่วงโซ่ หรือพลังภายนอกชนิดใด ที่สามารถฉุดลากนำพาจิตใจของคนคนหนึ่ง ให้เชื่อหรือไม่เชื่ออะไรได้

งานและอนาคต

There is no future in any job. The future lies in the man who holds the job. ไม่มีอนาคตในงานใดๆ ทั้งนั้น อนาคตอยู่ในตัวผู้ทำงานต่างหาก – George W. Crane

รอยยิ้มที่สูญเสียไป

You haven’t lost your smile at all, it’s right under your nose. You just forgot it was there. คุณไม่ได้สูญเสียรอยยิ้มไปหรอก มันก็ยังอยู่ใต้จมูกของคุณ แค่คุณลืมว่ามันอยู่ตรงนั้นต่างหาก

พลัง

The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any. วิธีที่คนเราใช้กันบ่อยที่สุด ในการยอมละทิ้งพลังของตนเอง คือการคิดว่าพวกเขาไม่มีพลังใดๆ นั่นเอง – Alice walker

ความสำเร็จ

People rarely succeed unless they have fun in what they are doing. คนจะหาความสำเร็จได้ยาก ถ้าหากพวกเขาไม่สนุกในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ – Dale Carnegie

ชีวิตคือ…

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. ชีวิตประกอบด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน 10 เปอร์เซ็นต์ และอีก 90 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ท่านโต้ตอบกับมันอย่างไร -Lou Holtz

นักโทษ

When you’re bound with love you’re a happy prisoner. เมื่อคุณถูกพันธนาการด้วยรัก คุณจะเป็นนักโทษที่มีความสุขที่สุด

ชีวิตที่เหลือของผู้ชนะ

I hated every minute of training but I said, ‘ Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’ ผมเกลียดทุกๆ นาทีของการฝึกซ้อม แต่ผมจะบอกกับตัวเองว่า ‘อย่าหยุด อดทนตอนนี้ และใช้ชีวิตที่เหลือ ในฐานะของผู้ชนะ’ – Muhammad Ali

เข้าใจ

You don’t understand anything until you learn it more than one way. คุณจะไม่มีทางเข้าใจอะไรเลย จนกว่าคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากกว่าด้านเดียว – Marvin Minsky

คลื่นของความรู้สึก

Feelings are much like waves, we can’t stop them from coming but we can choose which one to surf. ความรู้สึกนั้นคล้ายกับคลื่นเป็นอย่างมาก เราไม่อาจจะหยุดคลื่นที่ซัดมาหาเราได้ แต่เราสามารถที่จะเลือกโต้คลื่นลูกใดได้ – Jonatan Martensson

ซื้อ-จ่าย ความรัก

You can’t by love, but you can pay heavily for it. ท่านไม่อาจซื้อความรักได้ แต่ท่านย่อมจะจ่ายอย่างหนักเพื่อความรักได้ -Henny Youngman

ความสนใจ

Nothing is interesting if you’re not interested. ไม่มีอะไรที่น่าสนใจถ้าหากเราไม่ได้สนใจ

ขอขอบคุณที่มาจาก : samaphon.blogspot.com

บทความแนะนำ