การออกเสียง คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่อ่านออกเสียงน่าเกลียดที่สุด

Home / สาระความรู้ / 25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่อ่านออกเสียงน่าเกลียดที่สุด

รวม 25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่อ่านออกเสียงได้น่าเกลียดที่สุด โดย  DailyWritingTips.com  การยกตัวอย่างคำศัพท์ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหมาย แต่เป็นการเลือกโดยการออกเสียงอ่านเท่านั้น จะมีคำไหนบ้างไปดูกันค่ะ

25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่อ่านออกเสียงน่าเกลียดที่สุด

 1. Cacophony: confused noise
 2. Cataclysm: flood, catastrophe, upheaval
 3. Chafe: irritate, abrade
 4. Coarse: common, crude, rough, harsh
 5. Cynical: distrustful, self-interested
 6. Decrepit: worn-out, run-down
 7. Disgust: aversion, distaste
 8. Grimace: expression of disgust or pain
 9. Grotesque: distorted, bizarre
 10. Harangue: rant
 11. Hirsute: hairy
 12. Hoarse: harsh, grating
 13. Leech: parasite,
 14. Maladroit: clumsy
 15. Mediocre: ordinary, of low quality
 16. Obstreperous: noisy, unruly
 17. Rancid: offensive, smelly
 18. Repugnant: distasteful
 19. Repulsive: disgusting
 20. Shriek: sharp, screeching sound
 21. Shrill: high-pitched sound
 22. Shun: avoid, ostracize
 23. Slaughter: butcher, carnage
 24. Unctuous: smug, ingratiating
 25. Visceral: crude, anatomically graphic

ที่มา:: www.wegointer.com, www.DailyWritingTips.com

บทความแนะนำ