คำที่มักเขียนผิด คำเขียนที่ถูกต้อง ภาษาไทย

คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ข.ไข่ – ขอไข่ในเล้า เรียนรู้ภาษาไทย

Home / สาระความรู้ / คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ข.ไข่ – ขอไข่ในเล้า เรียนรู้ภาษาไทย

รวมภาษาไทยกับคำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ข.ไข่ ซึ่งบางคำเราก็ใช้กันผิดจนเข้าใจว่ามันถูกต้อง หรือบางคำก็ทำให้เราเห็นว่า เขียนยากขนาดนั้น ยังเขียนผิดไปได้ยังไง รวมถึงการได้อ่านบทความนี้ ทำให้เรารู้ตัวเองได้เลยว่า ภาษาไทยนี่เรายังอ่อนมากนัก ต้องอ่านเยอะๆ ทำความเข้าใจเยอะๆ กว่านี้

คำที่มักเขียนผิด หมวดอักษร ข.ไข่

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
ข้น ค่น ข้นแค้น ค่นแค้น
ขบถ  ขบฎ ขบวน ขะบวน
ข่มเหงคะเนงร้าย ข่มเหงเคนงร้าย, ข่มเหงคเนงร้าย ขมีขมัน ขมีขะหมัน
ขโมย ขะโมย, โขมย ขริบ
(ตัดเล็มด้วยตะไกร)
ขลิบ
(เย็บหุ้มริมเพื่อกันลุ่ย)
ขลุกขลิก ขรุกขริก  ขลิบ
(เย็บหุ้มริมเพื่อกันลุ่ย)
ขริบ
(ตัดเล็มด้วยตะไกร)
ขะมักเขม้น  ขมักเขม้น, ขะมักขะเม่น, คะมักคะเม่น ขะมุกขะมอม ขมุกขมอม
ขะเย้อแขย่ง เขย้อแขย่ง ขัณฑสกร ขันทสกร
ขัดสมาธิ  ขัดสมาส ขันชะเนาะ ขันเชนาะ
ขั้ว (ส่วนที่ต่อของก้านดอกไม้)  คั่ว (เอาของใส่กระทะตั้งไฟแล้วคน) ขากรรไกร ขากันไกร
ขากรรไตร ขากันไตร ขาดดุล ขาดดุลย์
ข้าวกบหม้อ ข้าวกลบหม้อ  ข้าวของ (สิ่งของต่างๆ) เข้าของ
ข้าวโพด ข้าวโภช, ข้าวโภชน์ ข้าวราดแกง ข้าวลาดแกง
ขีดคั่น (จัดกัด) ขีดขั้น (เกณฑ์กำหนด) ขี้เถ้า ขี้เฒ่า, ขี้เท่า
ขี้ราดโทษล่อง ขี้ราดโทษร่อง, ขี้ราดโทษร่อง ขึ้นฉ่าย คี่นช่าย
เข็ญใจ เข็นใจ เข็มควัก เข็มฟัก
เขม็ดแขม่ ขเม็ดแขม่, ขเม็ดแขม่ เขยก ขเยก, ขะเหยก
เขยิน ขะเหยิน เข้าฌาน เข้าฌาน
เข้ารีต เข้ารีด โขยกเขยก ขโยกขเยก, ขะโหยกขะเหยก
ไข่มุก ไข่มุข, ไข่มุกข์, ไข่มุกต์ ไข้สันนิบาต ไข้สันนิบาติ

ที่มา จากหนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ภาพจาก www.pexels.com

บทความแนะนำ