คำที่มักเขียนผิด ภาษาไทย

คำที่มักเขียนผิด หมวด ช ซ ฌ ญ – เรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจกว่าเดิม

Home / สาระความรู้ / คำที่มักเขียนผิด หมวด ช ซ ฌ ญ – เรียนรู้ภาษาไทยให้เข้าใจกว่าเดิม

คำที่มักเขียนผิดเหล่านี้บางทีเราก็สลับสับสน เช่น เชาวน์ แปลว่า ปฏิภาณไหวพริบ กับคำเขียนที่ว่า เชาว์ แปลว่า เร็ว เชื่อเถอะว่าบางครั้งเราก็ใช้สลับกัน รวมถึงคำว่า ซาบซึ้ง ที่มักเขียนผิดเป็น ทราบซึ้ง .. ก็อ่านออกเสียงเหมือนกันนี่นา เข้าใจผิดมาตลอดเหรอเนี่ย?

คำที่มักเขียนผิด หมวด ช ซ ฌ ญ

หมวด ช.ช้าง

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
ชนวน ชะนวน ชนัก ชะนัก
ชนิด ชะนิด ชบา ชะบา
ชมดชม้อย ชะมดชม้อย, ชะมดชะม้อย ชมพู ชมภู
ชมพู่ ชมภู่ ชม้าย ชะม้าย
ชโลม ชะโลม ช้อนส้อม ช้อนซ่อม
ชอ่ำ ชะอ่ำ ชอุ่ม ชะอุ่ม
ชะนี ชนี ชะมด ชมด
ชะมัด ชมัด ชะรอย ชรอย
ชะลอ ชลอ ชะลูด ชลูด
ชัชวาล ชัชวาลย์ ชีวประวัติ ชีวะประวัติ
เชาวน์ (ปฏิภาณ์ไหวพริบ) เชาว์ (เร็ว) เชิ้ต เชิร์ต, เชิ๊ต
โชคชะตา โชคชตา โชห่วย โชว์ห่วย

 

หมวด ซ.โซ่

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
ซวดเซ ทรวดเซ ซักไซ้ ซักไซร้
ซาก ทราก ซาบซ่าน ซาบสร้าน, ทราบซ่าน
ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง ซาลาเปา ซาละเปา
ซ่าหริ่ม ซะหริ่ม, ซาหลิ่ม เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ
เซนติเมตร เซ็นติเมตร

 

หมวด ฌ

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
ฌาน ฌาณ

 

หมวด ญ

คำ มักเขียนผิดเป็น คำ มักเขียนผิดเป็น
ญาณ ญาน

ที่มา จากหนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

บทความแนะนำ