ทหาร รู้ไว้ใช่ว่า เกณฑ์ทหาร

45 ประเทศ ที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร มีที่ไหนบ้าง ลองอ่านกัน

Home / สาระความรู้ / 45 ประเทศ ที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร มีที่ไหนบ้าง ลองอ่านกัน

การเกณฑ์ทหารเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ผู้ชายสัญชาติไทยต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน เริ่มเป็นทหารกองเกินนับแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และต้องลงชื่อในบัญชีทหารกองเกินไว้ ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ากองประจำการได้เมื่ออายุครบยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ทหารกองเกินเมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการครบกำหนด หรือ สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือ มีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุน เมื่อเวลาผ่านไปหรืออายุครบตามที่กำหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพ้นราชการทหารต่อไป ในระหว่างที่เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนนั้น อาจถูกเรียกพลได้ตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และอาจถูกระดมพลได้หากมีพระราชกฤษฎีกา แต่สำหรับในบางประเทศก็ไม่ได้มีการเกณฑ์ทหารเหมือนในบ้านเราค่ะ มีที่ไหนบ้างนั้นไปดูพร้อมๆ กันเลย

45 ประเทศ ที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

1.แอลเบเนีย

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยเกิดใหม่ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ยกเลิก ค.ศ. 2010)ไม่มี

2.อาร์เจนตินา

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (สมัครใจได้ อาจมีการสั่งเกณฑ์ทหารได้ด้วยเหตุผลจำเพราะ ตาม Public Law No.24.429 ประกาศใช้ 5 มกราคม ค.ศ. 1995

3.ออสเตรเลีย

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา; สหพันธรัฐ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (รัฐสภายกเลิก ค.ศ. 1972)

4.บาฮามาส

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

5.บังกลาเทศ

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

6.เบลเยียม

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา สหพันธรัฐ (ยุติการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ ค.ศ. 1994)

7. เบลีซ

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร สมัครใจ

8.ภูฏาน

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

9.บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

การปกครองแบบ สาธารณรัฐประชาธิปไตย รัฐรวม ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ยกเลิก 1 มกราคม ค.ศ. 2006)

10.บัลแกเรีย

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ยกเลิก 1 มกราคม ค.ศ. 2008)

11. พม่า

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี แหล่งข้อมูลขัดแย้งกัน มี แต่ไม่บังคับใช้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011, ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (FWCC)

12.จีน

การปกครองแบบ รัฐคอมมิวนิสต์ ยังมีการเกณฑ์ทหารอยู่ (แต่ยกเว้นที่ฮ่องกง และมาเก๊า ไม่มีการเกณฑ์ทหาร)

13.โครเอเชีย

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ไม่มีการเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2008)

14.จิบูตี

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

15. ฝรั่งเศส

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2001)

16. แกมเบีย

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

17.เยอรมนี

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ สหพันธรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ระงับสำหรับยามสงบใน ค.ศ. 2001)

18. เกรเนดา

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีกองกำลังป้องกันตนเอง

19.ฮังการี

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร (การเกณฑ์ทหารในยามสงบยกเลิกใน ค.ศ. 2004)

ประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหาร มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน!

20.อินเดีย

การปกครองแบบ สหพันธรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

21.จาเมกา

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

22.ญี่ปุ่น

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

23. เลบานอน

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกในปี ค.ศ. 2006)

24. ลักเซมเบิร์ก

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

25.มาซิโดเนีย

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อ ค.ศ. 2006)

26.มาเลเซีย

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

27.มัลดีฟส์

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

28. มอลตา

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

29.เนเธอร์แลนด์

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

30. นิวซีแลนด์

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

31. โปแลนด์

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

32.กาตาร์

การปกครองแบบ เอมิเรต ไม่มีเกณฑ์ทหาร

33. โรมาเนีย

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2007)

34.รวันดา

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ; ระบบประธานาธิบดี ไม่มีเกณฑ์ทหาร

35.ซาอุดีอาระเบีย

การปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราช ไม่มีเกณฑ์ทหาร

36.สโลวีเนีย

การปกครองแบบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

37.แอฟริกาใต้

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

38.สเปน

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ; ระบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

39.สวาซิแลนด์

การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ไม่มีเกณฑ์ทหาร

40.ตองกา

การปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

41.ตรินิแดดและโตเบโก

การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

42.ยูเครน

การปกครองแบบสาธารณรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเลิกใน ค.ศ. 2013)

43. สหราชอาณาจักร

การปกครองแบบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเกณฑ์ทหาร (ยกเว้นกรมเบอร์มิวดา)

44. สหรัฐอเมริกา

การปกครองแบบ สหพันธรัฐ ไม่มีเกณฑ์ทหาร

45. วานูอาตู

การปกครองแบบ สาธารณรัฐ; ระบบรัฐสภา ไม่มีเกณฑ์ทหาร

อ้างอิงข้อมูลจาก: th.wikipedia ขอบคุณภาพจาก: Descendants of the Sun

บทความแนะนำ