ทหาร สมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ในหลวงรัชกาลที่ 10

10 พระปรีชาสามารถด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา – สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่10

Home / เรื่องทั่วไป / 10 พระปรีชาสามารถด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา – สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่10

ในบทความนี้ขอนำ พระปรีชาสามารถด้านการทหารของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 มาเผยแพร่ให้ทุกคนได้อ่าน โดยข้อมูลนี้มาจาก คุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร

10 พระปรีชาสามารถด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา

1. ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2. ทรงเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

3. ทรงมีพระนามย่อ ที่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรียกขานว่า S.V. : Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya

4. ทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิ และ ทรงพระปรีชาด้านการทหาร โดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆ ทั้งหลักสูตร รักษาพระองค์ ยิงปืนของรบพิเศษ ยิงปืนฉับพลัน เป้าเคลื่อนไหว และ การชิงตัวประกัน การยิงใน CQB : Close Quarters Battle

5. ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษ โดยทรงทำการกระโดดร่ม 5 ครั้ง จากเครื่องบินตามหลักสูตร ของ ร.ร. สงครามพิเศษ

6. ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเล ที่สัตหีบในเวลากลางคืนเป็นพระองค์แรกของ นย. เป็นครั้งแรกของนาวิกโยธิน เพราะที่ผ่านมาโดดแต่ตอนกลางวัน

7. ทรงมีความแข็งแรง และแข็งแกร่ง ทั้งร่างกาย และจิตใจ ทรงตั้งพระทัย ในการฝึก จนได้รับคำชมเชย จากครูฝึกในทุกหลักสูตร ที่ทรงมีความมุ่งมั่น และใส่ใจ ในการฝึก จนสำเร็จ

8. ทรงเข้ารับการศึกษาวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 59 อันเป็นหลักสูตรการศึกษา สำหรับนายทหารระดับที่จะเป็น ผบ.หน่วย

9. ทรงเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลภเริงระบำ ที่มีกำลัง 3 กองพัน และ1 บก.กรม และทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรี”ราชวัลลภ เริงระบำ” Hop to the Bodies Slams เมื่อ 11 พย. 2559 ในงานวันราชวัลลภ ที่มีความยาวนาน 48 นาที ต่อเนื่อง อย่างสง่างาม และเข้มแข็ง โดยทรงใส่ใจในการมาซ้อม ด้วยพระองค์เอง อย่างสม่ำเสมอ ทรงมีความอดทนสูงเยี่ยงทหาร

10. ทรงเป็นพระราชินีที่เป็นราชองครักษ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในทุกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีระเบียบวินัย มีความเป็นทหาร ทั้งลักษณะทางทหาร พระวรกาย และพระหฤทัย

10 พระปรีชาสามารถด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา

  • ในด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงได้รับยศทางทหารเป็น ร้อยตรีหญิง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2553
  • ทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559
  • ทั้งนี้ ทรงผ่านตำแหน่งสำคัญคือ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี)
  • ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี)
  • เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)
  • รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)
  • รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงินเดือน น.9)
  • รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ขอบคุณที่มาจากแหล่งข่าว : Wassana Nanuam

บทความที่เกี่ยวข้อง