การพูด พรีเซนต์ เทคนิคการพูด

8 เทคนิคพรีเซนต์อย่างมืออาชีพ – พรีเซนต์ให้เป๊ะ ให้ปัง มีแต่คนชม !

Home / สาระความรู้ / 8 เทคนิคพรีเซนต์อย่างมืออาชีพ – พรีเซนต์ให้เป๊ะ ให้ปัง มีแต่คนชม !

การพรีเซนต์งานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนักศึกษา หรือวัยทำงานในบางสายอาชีพ เพื่อนๆ บางคนที่ประสบปัญหา พูดทีไรก็ไม่มีคนสนใจ ไม่มีคนฟัง ไม่ปังเหมือนคนอื่นๆ วันนี้เรามีเทคนิคมาฝากเพื่อนๆ รับรองพรีเซนต์ครั้งหน้า…ไม่พังแน่นอน!

8 เทคนิคพรีเซนต์อย่างมืออาชีพ

1. ไม่ควรอ่านโพย

ก่อนการพูดควรมีการฝึกซ้อม และทำความเข้าใจในสิ่งที่จะพูดก่อนเสมอ เพราะเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่เราจะพูด ถึงแม้ว่าระหว่างการพรีเซนต์เราเกิดจำเนื้อหาที่เตรียมมาไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถพูดต่อไปได้โดยไม่ติดขัด การดูโพยที่เราเตรียมมาระหว่างการพูดแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ และผู้ฟังจะรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดมากนัก

2. ใช้เสียงให้เป็น

ระดับความดัง-เบาของเสียงสำคัญมากในการพรีเซนต์ ถ้าเราพูดเสียงเบาจนเกินไปจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกง่วงหรือ ไม่สนใจในสิ่งที่เราพูด การใช้เสียงหนัก-เบา ในการพูดจะทำให้การพรีเซนต์ของเราน่าฟัง และควรเน้นเสียงในประโยคสำคัญ

8 เทคนิคพรีเซนต์อย่างมืออาชีพ

3. ใช้ประโยชน์จากสื่อที่มี

ใช้สื่อที่เราเตรียมไว้ เช่น PowerPoint, Infographic หรือรูปภาพต่างๆ ประกอบการพูด เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ฟังเห็นภาพ และเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราจำในสิ่งที่เราจะพูดต่อไปได้อีกด้วย

4. เกริ่นนำดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

การพูดเกริ่นนำเป็นการดึงความสนใจ และเกริ่นเข้าเรื่อง ซึ่งถ้าเรามีการพูดเกริ่นนำที่ดี จะทำให้คนฟังอยากฟังในสิ่งที่เราจะพูดต่อไป การพูดเกริ่นนำมีหลากหลายวิธี เช่น การใช้คำถาม, การเล่าเรื่องหรือประสบการณ์, ใช้คำคม และการใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นต้น แต่อย่าลืมว่าการพูดเกริ่นนำควรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะพูดด้วย

5. พูดสรุปเพิ่มความเข้าใจ

พูดสรุปให้คนฟังเห็นภาพ หรือเข้าใจในสิ่งที่เราพูด และพูดเน้นสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจหรือจดจำ

6. ไม่ควรหยุดระหว่างการพูดนานจนเกินไป

การหยุดระหว่างพูดเพราะจำสิ่งที่จะพูดไม่ได้ หรือเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการพูด เราไม่ควรที่จะเงียบนานจนเกินไป เพราะจะทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพ ไม่เป๊ะ ไม่ปัง ฉะนั้นควรที่จะพูดดึงเวลา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจผู้ฟังจากเหตุที่ขัดข้อง หรือพูดจนกว่าเราจะนึกออกว่าจะพูดอะไรต่อไป

7. ภาษากายก็สำคัญ

ในการพรีเซนต์ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และสถานที่ รวมทั้งวิธีการแสดงออกระหว่างการพูดก็สำคัญ

8. เลือกวิธีการพูดให้เหมาะสม

ควรเลือกวิธีการพูดให้เหมาะสมกับเนื้อหา และผู้ฟัง เช่นการพูดเพื่อให้ความรู้ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ จะใช้วิธีการพูดที่แตกต่างกัน ถ้าเราเข้าใจเนื้อหา และผู้ฟัง แล้วเลือกวิธีการพูดให้เหมาะสมจะช่วยให้การพูดของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทความแนะนำ