คำชม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

12 คำชมว่า “ดี” นอกเหนือจากคำว่า “Good” – เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / 12 คำชมว่า “ดี” นอกเหนือจากคำว่า “Good” – เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ยกตัวอย่างประโยค You have done a/an/the ______job. คำที่เว้นในช่องว่าง ที่มีความหมายว่า ดี ในกรณีที่ใช้ชื่นชม สามารถนำคำศัพท์เหล่านี้มาใช้แทน Good ได้

12 คำชมว่า ดี นอกเหนือจากคำว่า Good

1. awesome (adj.)
2. amazing (adj.)
3. best (adj.)
4. brilliant (adj.)
5. flawless (adj.)

รวมภาพพื้นหลังสวยๆ อาร์ตๆ คลิก  6. fine (adj.)
7. decent (adj.)
8. fine (adj.)
9. fantastic (adj.)
10. tremendous (adj.)
11. remarkable (adj.)
12. marvelous (adj.)

คลิปสาระความรู้ภาษาอังกฤษ Verb กับ Adjective ต่างกันยังไง?

ฝึกพูดภาษากับ อ.อดัม ภาษาอังกฤษไม่ยาก ไม่ต้องอาย พูดผิดพูดใหม่ได้

และทั้งหมดนี้ ก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า ดี เช่นเดียวกับคำว่า Good ลองนำไปใช้แทนกันได้นะคะ

ขอบคุณที่มาจาก: Kru P’Nan

บทความแนะนำ