คำศัพท์ อาชีพ เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพต่างๆ (Occupation)

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพต่างๆ (Occupation)

ในปัจจุบันมีหลากหลายอาชีพ ช่องทางการทำเงินที่แยกย่อยออกมาแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่เราจะแยกเป็น 1.อาชีพอิสระ 2.อาชีพรับจ้าง 3.อาชีพงานฝีมือ 4.อาชีพรับราชการ แต่บางอาชีพนั้นเป็นได้ทั้งอาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับการประกอบการและลักษณะงานที่ทำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพต่างๆ

ตำรวจ = police
ทหารบก = soldier
บุรุษไปรษณีย์ = postman
ครู,อาจารย์ = teacher
ทนายความ = barrister

ข้าราชการ = officialdom
เจ้าหน้าที่ = officer
ทำงานอิสระ = freelance

นักประพันธ์ = author
นักเขียน = writer
บรรณาธิการ = editor

นักชีววิทยา = biologist
นักเคมี = chemist
วิศวกร = engineer

นักโบราณคดี = archaeologist
นักดาราศาสตร์ = astronomer

นักบินอวกาศ = astronaut
นักสืบ = detective ดิเทค’ทิฟว
นักการทูต = diplomat

สถาปนิก = architect
นักศิลปะ, จิตรกร = artist
นักออกแบบ = designer

นักกีฬา = athlete
นักกีฬา = sportsman
นักกายกรรม = acrobat

พนักงานดับเพลิง = firefighter
นักดับเพลิง[ชาย] = fireman

ช่างทาสี = painter
ช่างถ่ายรูป = photographer

ช่างประปา = plumber
ช่างไม้ = carpenter
ช่างตัดเสื้อ = tailor
ช่างทอง = goldsmith

เกี่ยวกับการเงิน

นักบัญชี = accountant
ผู้ตรวจสอบบัญชี = auditor
นายธนาคาร = banker
พนักงานรับจ่ายเงิน = cashier (แคช’เชียร์)
เสมียน = clerk

อาชีพด้านสุขภาพ

แพทย์ = doctor
นางพยาบาล = nurse
จักษุแพทย์ = oculist
สัตวแพทย์ = veterinarian
เภสัชกร = pharmacist

ด้านบันเทิง

นักแสดงชาย = actor
นักแสดงหญิง = actress

นักร้อง = singer
นักเต้น = dancer
ผู้ประกาศ = announcer
นักโฆษณา = adman

อาชีพบนเครื่องบิน

นักบิน = pilot
กัปตันเครื่องบิน = aviator
แอร์โฮสเตส , พนักงานต้อนรับหญิง บนเครื่องบิน = air hostess
พนักงานต้อนรับ บนเครื่องบิน = flight attendant ไฟลทฺ อะเทน’เดินท

อาชีพเกี่ยวกับของกิน

คนทำขนมปัง = baker เบ’เคอะ
หัวหน้าพ่อครัว = chef เชฟ

เกี่ยวกับการเกษตร

ชาวนา = farmer
ชาวประมง = fisherman
ชาวสวน = gardener

การให้บริการ

barman บาร์’เมิน พนักงานบาร์ผู้ชาย
bartender บาร์เทนเดอร์ บาร์เทนเดอร์

ช่างตัดผมชาย = barber
ช่างตัดผมสตรี = hairdresser

ค้าขาย

broker โบร’เคอะ นายหน้าซื้อขาย

bookseller บุค’เซลเลอะ คนขายหนังสือ
butcher บูช’เชอะ คนขายเนื้อ

driver ไดร’เวอะ คนขับรถ
electrician อีเลคทริช’เชิน ช่างไฟฟ้า
engine driver เอน’จิน ไดร’เวอะ พนักงานขับรถไฟ

gourmet กัว’เม นักชิมอาหาร
guide ไกดฺ มัคคุเทศก์
inspector อินสเพค’เทอ สารวัตร, นายตำรวจ
interpreter อินเทอฺพเระเทอะ ล่าม, ผู้แปล
janitor แจน’นิเทอร์ ภารโรง
journalist เจอร์’นะลิสทฺ นักหนังสือพิมพ์
judge จัดจฺ ผู้พิพากษา
laborer เล’เบอเรอะ กรรมกร
lawyer ลอ’เยอะ นักกฎหมาย, ทนาย
magician มะจิช’เชิน นักมายากล
maid เมด คนใช้ผู้หญิง
mason เม’เซิน ช่างก่อสร้าง
mechanic มะแคน’นิค ช่างกล
merchant เมอ’เชินทฺ พ่อค้า
model โม’เดิล นางแบบ
musician มิวซิซ’เชิน นักดนดรี
navigator แนฟ’วิเกเทอะ ผู้นำทาง

optometrist ออพทอม’มิทริสทฺ ผู้เชี่ยวชาญการวัดสายตาประกอบแว่น

politician พอลลิทิช’เชิน นักการเมือง
priest พรีสทฺ นักบวชสอนศาสนา
programmer โพร’แกรมเมอะ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
receptionist รีเซพ’เชินนิสทฺ พนักงานต้อนรับ
reporter ริโพ-เทอะ ผู้รายงานข่าว
sailor เซ’เลอะ ทหารเรือ
salesclerk เซลซ’เคลิค พนักงานขายในร้าน
salesman เซลซ’เมิน พนักงานขาย
scientist ไซ’เอินทิสทฺ นักวิทยาศาสตร์
sculptor สคัลพฺ’เทอะ ช่างแกะสลัก, ปั้น
secretary เซค’ริเทอรี เลขานุการ
security guard ซีเคียว’ริที การ์ด ยามรักษาความปลอดภัย
servant เซอ’เวินทฺ คนรับใช้
shop assistant ชอพ อะซิส’เทินทฺ พนักงานประจำร้าน
shopkeeper ชอพ คี’เพอะ เจ้าของร้าน

sportsman สพอร์ทสฺแมน นักกีฬา
student สทิว’เดินทฺ นักเรียน
stylist สไท’ลิสทฺ นักตกแต่ง

technician เทคนิช’เชิน ช่างไฟ
waiter เวท’เทอะ บริกรชาย
waitress เว’ทริส บริกรหญิง
watcher วอท’เชอะ ยามรักษาการณ์

ที่มา everydayenglish.pwa.co.th

Career – Occupation

Career แปลว่า “งาน” หรือ “อาชีพ” ที่ให้รายได้
Occupation เป็นคำที่ใช้บอกกลุ่มอาชีพที่ใช้ในภาษาที่เป็นทางการ

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน

Work, Job, Career, Employment ต่างกันอย่างไร?

work

work จะหมายถึงงานโดยทั่วไป เป็นลักษณะของกิจกรรมมากกว่า เช่น ตัดกระดาษ กวาดพื้นเหล่านี้ก็ถือเป็นงานที่หมายถึง work นอกจากนี้ อีกความหมายหนึ่งของ work อาจหมายรวมถึงสถานที่ทำงาน บริษัทอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ

Job

job จะหมายถึง อาชีพเฉพาะเจาะจงไปเลย เช่น สถาปนิก สัตวแพทย์ ครู อัยการ อะไรเหล่านี้

Career

Career (แคเรีย) ความหมายของคำนี้คือ สายงานหลัก หรืออาชีพหลักที่เราใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้ให้เรา มีขั้นตอนการเจริญเติบโตในหน้าที่ตำแหน่ง

Employment

Employment (เอ็มพลอยเมนทฺ) เป็นงานหรืออาชีพเช่นกันแต่จะเป็นลักษณะงานที่ได้รับการว่าจ้างโดยคนหรือบริษัท เป็นเหมือนกับทำงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรหนึ่งถ้าเทียบกับคำว่า job ที่หมายถึงงานหรืออาชีพที่ได้เงินเหมือนกัน ที่แตกต่างกันคงเป็นเรื่องของระยะเวลาในการทำ เพราะถ้าเป็น job ระยะเวลาการทำงานจะสั้นกว่า ในขณะที่ employment จะเป็นการทำงานที่ยาวนานกว่า งานถาวรอะไรประมาณนี้น่ะค่ะ

ที่มา www.dailyenglish.in.th , www.sereechai.com

1. อาชีพอิสระ (เจ้าของกิจการ) 2.อาชีพรับจ้าง (เป็นการทำงานที่มีเจ้านายมอบหมาย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน/ค่าจ้าง เช่น งานก่อสร้าง พนักงานในบริษัท ห้างร้านและโรงงาน) 3. อาชีพงานฝีมือ (เป็นอาชีพที่ปฏิบัติงานโดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น งานศิลปะ งานหัตถกรรม งานประติมากรรม) 4. อาชีพรับราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ

บทความแนะนำ