หางาน อาชีพ

หางาน “ตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน” เลือกจากที่ไหนดี ?

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หางาน “ตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน” เลือกจากที่ไหนดี ?

อีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ดี และมีความมั่นคง คือ ตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านการเงิน เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า ซึ่งอาจครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ เช่น การลงทุน การจัดการหนี้สิน วางแผนเกษียณอายุ วางแผนภาษี และแผนประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่า เป็นอีกหนึ่งงานในฝัน ที่หลายคนมามองหางานนี้ หากใครกำลังอยากสมัครตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน ในบทความนี้จะมาสรุปข้อมูลที่ควรรู้มาแนะนำ

“ตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน”

คุณสมบัติของผู้ที่หางาน ในตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านการเงิน

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน
 • มีทักษะการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะการพูดและการสื่อสารที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้

ผู้ที่หางานในตำแหน่งงานที่ปรึกษาด้านการเงินจะได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 – 100,000 บาทต่อเดือน

แหล่งหางาน ตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน

 • ค้นหาผ่านเว็บไซต์หางาน เว็บไซต์หางานเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดในการหางาน คุณสามารถค้นหางานตามตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เงินเดือน และคุณสมบัติที่ต้องการได้
 • สมัครงานผ่านบริษัทจัดหางาน บริษัทจัดหางานจะช่วยหางานให้เหมาะกับคุณ โดยคุณจะต้องส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัวให้กับบริษัทจัดหางาน จากนั้น บริษัทจัดหางานจะส่งใบสมัครงานของคุณให้กับบริษัทต่างๆ ที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ
 • เข้าร่วมงานสัมมนาหรืองานแสดงสินค้าด้านการเงิน งานสัมมนาหรืองานแสดงสินค้าด้านการเงินเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะกับตัวแทนของบริษัทต่างๆ ที่รับพนักงานงานที่ปรึกษาทางการเงิน คุณจึงสามารถสมัครงานได้โดยตรง
 • สมัครงานผ่านเครือข่ายเพื่อนฝูง การสมัครงานผ่านเครือข่ายเพื่อนฝูงก็เป็นอีกวิธีที่ดีในการหางาน คุณอาจจะได้งานจากเพื่อนฝูงที่รู้จักบริษัทที่กำลังรับสมัครตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงินอยู่

เคล็ดลับ ในการหางานตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการหางานตำแหน่งงานที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้คุณเข้าใจบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้
 • พัฒนาทักษะและความรู้ด้านการเงิน เพื่อให้คุณมีความรู้และความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
 • ฝึกฝนทักษะการพูดและการสื่อสาร เพราะงานที่ปรึกษาทางการเงินต้องติดต่อกับลูกค้าอยู่เป็นประจำ
 • พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เพราะงานที่ปรึกษาทางการเงินต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า หากเรามีการเตรียมพร้อมเรื่องบุคลิกภายนอกที่ดี นอกจากส่งเสริมภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณในเวลาที่พบปะลูกค้าได้อีกด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าบทความนี้จะช่วยแนะนำให้คนที่สนใจงานที่ปรึกษาด้านการเงิน ได้พบเส้นทางที่ช่วยให้ได้งานที่ดี และเงินเดือนที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น