ต้นไม้ หนังสือภาพน่ารัก หนังสืออ่านฟรี ในหลวงรัชกาลที่ 9

หนังสืออ่านฟรี ! ต้นไม้ของพระราชา หนังสือชุดสำหรับเยาวชน

Home / หน้งสือน่าอ่าน / หนังสืออ่านฟรี ! ต้นไม้ของพระราชา หนังสือชุดสำหรับเยาวชน

บอกเล่าผ่านเนื้อหาที่เป็นบทร้อยกรองผ่าน ‘ครูต้นไม้’ ที่เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรและศูนย์รวมใจของคนในสังคม โดยแฝงความหมายสอนใจทั้งเรื่องการรักการอ่าน การฟันฝ่าอุปสรรคของผู้คนในสังคมด้วยความสามัคคี มีการน้อมนำบทพระราชนิพนธ์เรื่อง ‘พระมหาชนก’ และ ‘ทองแดง’ มาเป็นตัวอย่างในการให้คติเรื่องความเพียร การทำความดีมีศีลธรรม ความกตัญญูรู้คุณ ตลอดไปจนถึงตอนท้ายของเรื่องที่สอดแทรกเรื่องการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่แผ่ขยายออกไปได้ทั่วทั้งแผ่นดินไทย

หนังสืออ่านฟรี! ต้นไม้ของพระราชา

หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็ก อายุ ๕ – ๙ ขวบ นำเสนอพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบของหนังสือภาพอันเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กกลุ่มเป้าหมาย

ในการนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มา : www.ocac.go.th

อ่านออนไลน์ได้ที่ MBookStore.com

tree02

ต้นไม้ของพระราชา

tree03

กาลครั้งหนึ่งนานมา มีราชาผู้ยิ่งใหญ่
ทรงปลูกต้นไม้ไว้ แผ่ร่มใบให้พึ่งพิง
เติบโตอย่างงดงาม พร้อมความความพิเศษยิ่ง
ผลิผลทุกก้านกิ่ง เป็นสิ่งเสริมเพิ่มปัญญา

tree04

ดอกผลเป็นหนังสือ สื่อเรียนรู้อันมีค่า
เด็กเด็กชวนกันมา ใช้เวลาอ่านเพลินใจ
บ้างอิงแบบแนบเงา บ้างนั่งเล่าล้อมวงใหญ่
เรียกขาก “ครูต้นไม้” ผูกผันใจให้จดจำ

tree05

แต่แล้ววันหนึ่ง เสียงอื้ออึงฟ้ามืดคล้ำ
ลมพัดโหมกระหน่ำ ซ้ำเติมให้ใบร่วงหล่น
หนังสือเล่มใหญ่น้อย หลุดลอยหายไปไกลโพ้น
คงไว้เพียงลำต้น ฝ่าแรงฝนทนอยู่ยืน

tree06 tree07 tree08

tree01