ต้นไม้ ภาวะโลกร้อน รักษ์โลก รีไซเคิล วันสิ่งแวดล้อม เนสท์เล่

ชวนปลูกต้นไม้ทิพย์ ลดโลกร้อน ด้วยบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้

Home / เรื่องทั่วไป / ชวนปลูกต้นไม้ทิพย์ ลดโลกร้อน ด้วยบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้

ภาวะโลกร้อน หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน โลกของเรามีความร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ของผู้คนทั่วโลกและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น จะส่งผลต่อสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณทั้งหลาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้และปกป้อง ฟื้นฟูโลกของเราจากสภาวะโลกร้อน

ชวนปลูกต้นไม้ทิพย์ ลดโลกร้อน ด้วยบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้

รีไซเคิลสิ่งนี้ ดีต่อโลกแค่ไหน

ชวนปลูกต้นไม้ทิพย์ ลดโลกร้อน ด้วยบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้

ขวด PET

การรีไซเคิลขวดน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ สามารถลดคาร์บอนได้ 1.04 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ขวด ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 0.7 ต้น

ชวนปลูกต้นไม้ทิพย์ ลดโลกร้อน ด้วยบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้

กระป๋องอลูมิเนียม

การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม จากเนสกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม ช่วยลดคาร์บอนไป 9.13 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 กระป๋อง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 3.3 ต้น

ซองกระดาษไอศกรีม

การรีไซเคิลซองไอศกรีมที่เป็นกระดาษ สามารถลดคาร์บอนไป 3.55 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ซอง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 0.4 ต้น

กล่อง UHT

การรีไซเคิลกล่องไมโล สามารถลดคาร์บอนไป 4.08 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 กล่อง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 2.2 ต้น

ขวดแก้ว

การรีไซเคิลขวดแก้ว จะสามารถลดคาร์บอนได้ 0.28 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ขวด ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1.7 ต้น

กล่องลังกระดาษ

การรีไซเคิลกล่องลังกระดาษ สามารถลดคาร์บอนได้ 3.14 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ลัง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 11.4 ต้น

“การริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ของผู้ผลิตอย่างเนสท์เล่ จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน บวกกับความร่วมมือร่วมใจของผู้บริโภค ที่เห็นความสำคัญของการแยกขยะ และการรีไซเคิล จะนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน” นายเปรมสรุป

“เพื่อโลกของเรา ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันจ ากทุกภาคส่วน เราสามารถช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อโลก ไปพร้อมกับเนสท์เล่ โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน อย่างการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และช่วยกันแยกขยะเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพราะเนสท์เล่เชื่อในพลังเล็ก ๆ ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เพื่อปกป้องโลกของเราและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลัง” นายนภดล กล่าวทิ้งท้าย

หมายเหตุ : ตัวเลขการลดคาร์บอนนำมาจาก องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPA) สหรัฐอเมริกา โมเดล WARM v.15 (www.epa.gov/warm/versions-waste-reduction-model-warm#15) ตัวเลขการดูดซับคาร์บอนนำมาจาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (ใช้ตัวเลขที่ 10 กิโลกรัมต่อปี)

ภาพจาก https://unsplash.com

แนะนำ