japan mbookstore วีซ่า หนังสือแนะนำ เที่ยวญี่ปุ่น

การเตรียมเอกสารต่างๆ ในการขอวีซ่าญี่ปุ่น เมื่ออยากเที่ยวนานกว่า 15 วัน

Home / หน้งสือน่าอ่าน / การเตรียมเอกสารต่างๆ ในการขอวีซ่าญี่ปุ่น เมื่ออยากเที่ยวนานกว่า 15 วัน

หนังสือแนะนำสำหรับการไปเที่ยวญีปุ่น : เที่ยว Kansai ด้วยบัตรทรูพาส : ด้วยความที่เคยไปเรียนและใช้ชีวิตเที่ยวเล่นในแถบนี้ของญี่ปุ่น ผู้เขียนจึงเก็บรายละเอียดแบบคนที่ไปใช้ชีวิต (แบบชาวคันไซ) และแบบที่เป็นนักท่องเที่ยว (ชาวไทย) กลับมาถ่ายทอดแบ่งปันให้นักอ่านของสำนักพิมพ์วงกลมที่ชอบอ่านชอบเที่ยวแบบผสมผสาน (เหมือนชาวท้องถิ่นและเป็นนักท่องเที่ยว) ทั้งเจาะลึกและซอกแซกในเรื่องกิน เรื่องนอน ช้อปปิ้ง และสถานที่น่าสนใจนับเป็นหนังสือญี่ปุ่นที่ไม่ใช่โตเกียว (แต่มีเกียวโต) อีกเล่มที่น่าเป็นเจ้าของไว้อ่านเล่นเพลินๆ หรือใช้เป็นคู่มือเดินทางเที่ยวคันไซได้สนุกทีเดียว

การเตรียมเอกสารต่างๆ ในการขอวีซ่าญี่ปุ่น

เมื่ออยากเที่ยวนานกว่า 15 วัน

ปัจจุบันนี้ คนไทยเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 15 วัน แต่หากอยากไปมากกว่านั้นต้องขอวีซ่า โดยต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

การยื่นเอกสารเพื่อท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ระยะสั้น (7-90 วัน)

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน มีหน้าว่างไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
 2. สำหรับผู้ที่เคยเข้าญี่ปุ่นมาแล้ว ให้นำหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีตราประทับเข้าประเทศญี่ปุ่นมาแสดงด้วย
 3. ใบคำร้องขอวีซ่า พร้อมกับแบบสอบถาม (ต้องยื่นพร้อมกัน)
  ดาว์นโหลดได้ที่ www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm
 4. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว 1 รูป (พื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 5. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. ใบรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันลางาน ออกโดยบริษัท สำหรับคน(ที่ทำงานอยู่)
 7. เอกสารเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับกรณี และเป็นรายบุคคลไป) เช่น ถ้าเปิดบริษัทเอง ต้องยืนใบจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น
 8. สมุดบัญชีธนาคารฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 9. ชำระเงินสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า จ่ายในวันจไปรับวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • วีซ่าทั่วไป 880 บาท
 • วีซ่า Multiple 1760 (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง)
 • วีซ่าทรานซิท 210 (สำหรับการเดินทางผ่าน)

การย้ายสถานที่รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น ศูนย์ชิดลม (JVAC)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าชิดลม (JVAC) จะย้ายที่ทำการ จากอาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ (ติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม) ไปยัง อาคารวันแปซิฟิกเพลส ชั้น 9 (ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีนานา) และจะเปิดทำการใหม่เป็นศูนย์รับยื่นวีซ่านานา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm)

japan-map

japan-travel

jp-musium

การเตรียมเอกสารต่างๆ ในการขอวีซ่าญี่ปุ่น

หนังสือ เที่ยว Kansai ด้วยบัตรทรูพาส

ผู้แต่ง h2o.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์วงกลม
ISBN 978-616-7290-15-7
จำนวนหน้า194 หน้า
www.facebook.com/rath2o
ที่มา www.mbookstore.com