วันพระราชสมภพ วันสำคัญ ในหลวงรัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Home / เรื่องทั่วไป / 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

มติ ครม. เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และเพิ่มวันที่ 2-3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องวันสำคัญของเดือนธันวาคม

โดยมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในวันดังกล่าวยังคงมีกิจกรรมสำคัญของทางสำนักพระราชวัง ได้แก่การบำเพ็ญพระราชกุศล การพระราชทานสมณศักดิ์ ของพระภิกษุสงฆ์ ยังคงจัดอยู่เป็นวันหยุดตามเดิม ทั้งนี้ ในส่วนวันสำคัญประจำปี 2560 คาดว่า จะพิจารณากันในการประชุม ครม. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน หรือสัปดาห์ถัดไป ภายในเดือน ธันวาคม 2559 นี้

สำหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ตรงกับวันหยุดราชการ ดังนั้นมติคณะรัฐมนตรี ในวันเดียวกันนี้ให้เพิ่มวันหยุดชดเชยจำนวน 2 วันคือ วันที่ 2 และ 3 มกราคม 2560 ดังนั้นให้มีวันหยุดยาวช่วงปีใหม่จำนวน 4 วัน

ที่มา >> http://news.mthai.com

บทความแนะนำ