Passport กระทรวงการต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ

10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปเมืองนอก | ข้อปฏิบัติ และ ข้อพึงระวัง

Home / เรื่องทั่วไป / 10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปเมืองนอก | ข้อปฏิบัติ และ ข้อพึงระวัง

เตรียมตัวให้เรียบร้อย เตรียมเงินให้พร้อม เตรียมร่างกายกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า พร้อมแล้ว อย่าลืมเช็ค ตามรายการที่เรานำมาฝากด้านล่างต่อนะคะ ว่ายังลืมข้อไหนไปหรือเปล่า

10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

1. Information

ศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไปให้รอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องกฏหมย อาหาร และสภาพอากาศ

2. Passport

เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัว และถ่ายสำเนาอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน  (ถ้าจะให้ดี ควรแสกนเก็บไว้ในมือถือหรือฝากไว้ใน drive เผื่อจำเป็นต้องใช้ และพาสปอร์ตควรมีอายุเหลือใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

3. Visa

อายุของวีซ่าแต่ละประเทศแตกต่างกัน ควรตรวจดูระยะเวลา หากวีซ่าขาดอายุอาจถูกปรับ จำคุก และถูกส่งตัวกลับประเทศไทย

4. Hotline

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน และที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงศุลใหญ่ของไทยในประเทศทีไปเพื่อใช้ติดต่อในกรณีเร่งด่วน

5. Travel Insurance

ประกันการเดินทางควรทำไว้ และควรทำให้ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เพื่อลดภาระทางการเงินกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด
(เช่น ไปเที่ยวเกาหลีประมาณ 7 วัน ซื้อประกันการเดินทางประมาณ 300-500 บาทไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะ)

6. Illegal items

ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น เว้นแต่จะได้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้ว ว่าไม่เป็นของที่ผิดกฎหมาย
(บางคนอาจจะซ่อนสิ่งที่ไม่ถูกต้องในของที่ฝาก อาจจะทำให้เราเข้าประเทศที่ต้องการไปเที่ยวไม่ได้ เช่น ใส่เงินหรือยาเสพติดไว้ในรองเท้าส้นสูงแบบเตารีด )

7. Liquide

ของเหลว : ตรวจสอบปริมาณของเหลวก่อนถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มล. ต่อ 1 ชิ้น และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 มล. (1 ลิตร)

8. Accommodation

หากพำนักในต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ให้แจ้งลงทะเบียนคนไทยที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

9. Immigation

ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจสอบถามถึงวัตถุประสงค์การเดินทางและหลักฐานการสำรองห้องพัก หรือจำนวนเงินที่ถือเข้า-ออกประเทศ

10. Danger

ต้องการความช่วยเหลือ สามารถขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 02-575-1047-51 หรือ www.consular.go.th

Call Center 02-572-8442

ให้บริการข้อมูลด้านกงสุลช่วยเหลือคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ http://www.consular.go.th

10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

ภารกิจการให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

ภารกิจการให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

บทความแนะนำ