Passport พาสปอร์ต หนังสือเดินทาง เที่ยวต่างประเทศ

เมื่อหนังสือเดินทางหาย!! ขณะไปเที่ยวต่างประเทศ | Passport

Home / สาระความรู้ / เมื่อหนังสือเดินทางหาย!! ขณะไปเที่ยวต่างประเทศ | Passport

บางครั้งการไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป บางทีก็มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่นโดนวิ่งราว หายไปทั้งกระเป๋า หรือพลั้งเผลอทำหนังสือเดินทางหาย ซึ่งบัตรประชาชนสำคัญเช่นไรในประเทศไทย หนังสือเดินทาง หรือ Passport ก็สำคัญเช่นนั้น เมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ – เมื่อหนังสือเดินทางหาย!! ขณะไปเที่ยวต่างประเทศ | Passport

เมื่อหนังสือเดินทางหาย!!

ขณะไปเที่ยวต่างประเทศ

1. แจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ

2. เตรียมใบรับแจ้งความที่ได้มา และเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่นำติดตัวไปด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น

3. หาสถานทูต สถานกงสุลไทย และไปติดต่อขอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หมายเหตุ :

  • ถ้าต้องกลับไทยอย่างเร่งด่วน หรือถึงกำหนดกลับไทยแล้ว ซึ่งไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ควรแจ้ง โดยสถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศได้ แต่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว เอกสารนั้นจะหมดอายุทันที ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

หายในประเทศ

1. แจ้งความที่สถานีตำรวจ

2. นำใบรับแจ้งความมาติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หาย

เพื่อความไม่ประมาท

ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าแรก และบัตรประชาชน และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการสูญหาย จะได้มีเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน อีกทั้งควรหาที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของสถานทูตสถานกงสุลไทยของประเทศที่คุณจะเดินทางไป เผื่อไว้ด้วย เพื่อความไม่ประมาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : consular.go.th

บทความแนะนำ :