ขยะ รักษ์โลก เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้

เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้ กับ 4 กิจกรรมรักษ์โลก ลดขยะ เริ่มต้นได้ที่บ้าน

Home / เรื่องทั่วไป / เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้ กับ 4 กิจกรรมรักษ์โลก ลดขยะ เริ่มต้นได้ที่บ้าน

อยู่บ้านทุกวันก็ช่วยดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมได้ กับ 4 กิจกรรมรักษ์โลก เริ่มทำได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน ด้วยแนวคิด “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” แนะนำวิธีรักษ์โลกให้กับผู้ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว รักทุกคนในบ้านและรักษ์โลกไปพร้อมกัน ด้วยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันทีละเล็กทีละน้อย เพื่อช่วยรักษาโลกที่น่าอยู่ของเราไว้ให้กับคนรุ่นต่อไป

4 กิจกรรมรักษ์โลก ลดขยะ เริ่มต้นได้ที่บ้าน

“เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” เกิดจากที่เนสท์เล่มองเห็นว่า พื้นที่เล็ก ๆ อย่างบ้านของเราสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกได้ และคนที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่นี้คือคนที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว ผู้เป็นส่วนสำคัญในการทำให้บ้านธรรมดากลายเป็นบ้านที่รักษ์โลกได้

แค่เริ่มจากกิจกรรมรักษ์โลกที่บ้าน ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรจากต้นทาง ต่อยอดไปสู่การจัดสรรสิ่งของเหลือใช้ และจัดการขยะต่าง ๆ เพื่อช่วยทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและลดขยะฝังกลบ เพื่อบ้านที่น่าอยู่ เพื่อโลกที่น่าอยู่ ด้วย 4 กิจกรรมรักษ์โลกง่าย ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมรักษ์โลกด้านอาหารการกิน

เริ่มได้ตั้งแต่การจัดเมนูอาหาร เลือกและกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่จะใช้ โดยอาจกำหนดเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ เท่านี้ก็สามารถควบคุมรายจ่ายและช่วยลดขยะอาหาร (food waste) ที่อาจเกิดขึ้นจากการกักตุนอาหารที่มากเกินจำเป็น หากแต่ละมื้อมีอาหารเหลืออยู่ ก็เป็นโอกาสสร้างสรรค์เมนูใหม่หรือฟิวชั่นในมื้อต่อไปเพื่อลดขยะให้ได้มากที่สุด

2. กิจกรรมรักษ์โลกในชีวิตประจำวัน

ถุงผ้าติดตัวกันเถอะ ไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าหรือถุงพลาสติกแบบหนาที่ถูกออกแบบมาให้แข็งแรง และใช้ซ้ำได้ก็สามารถพับเป็นชิ้นเล็ก ๆ พกใส่กระเป๋าไว้ได้ตลอด เพื่อลดขยะเกิดใหม่ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) หรือจะเป็นถุงผ้าที่มีข้อดีคือนำไปซักทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานและพร้อมใช้งานซ้ำได้ทุกโอกาส

3. กิจกรรมรักษ์โลกสายช็อป

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ หรือ นำกลับไปสู่กระบานการรีไซเคิลได้ เช่น หลอดกระดาษทดแทนการใช้หลอดพลาสติก กระป๋องที่ทำจากอะลูมิเนียม 100% สามารถรีไซเคิลได้ไม่จำกัด ถือเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานค่อย ๆ เรียนรู้วิธีการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดขยะในแต่ละวันให้เป็นเป้าหมายเล็ก ๆ เพื่อโลกของเรา

นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมหลอดดูดน้ำ กระบอกน้ำ หรือภาชนะใช้ซ้ำ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แก้วน้ำดื่มประจำตัว หลอดดูดประจำตัว เพื่อง่ายต่อการนำมาใช้และยังช่วยกันลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อีกทางหนึ่ง

4. กิจกรรมรักษ์โลกด้านจัดการขยะ

วิธีเริ่มต้นแยกขยะในบ้านแบบง่ายที่สุด เพียงแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เพื่อลดการปนเปื้อนกับขยะอื่น ๆ ขยะทั่วไปหรือขยะแห้ง เช่น กล่องบรรจุอาหาร ซองขนมที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ กระดาษทิชชู เป็นต้น และขยะรีไซเคิล เช่น ลังกระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดน้ำพลาสติกประเภท PET เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

ขยะเหล่านี้ไม่ได้หมดคุณค่าเพียงแค่บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม แต่หากถูกนำไปทิ้งหรือส่งต่อถึงมือคนที่ต้องการก็ถือเป็นการรักษามูลค่าของขยะไว้ได้แล้ว

2 ขยะที่ควรแยกทิ้งอย่างระมัดระวัง

นอกจากนี้ยังมีขยะที่ควรแยกทิ้งอย่างระมัดระวังอีก 2 ประเภทคือ

1. ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ ภาชนะใส่สารกำจัดแมลง เป็นต้น

2. ขยะติดเชื้อ ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในครัวเรือนจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ควรแยกทิ้งใส่ถุงใสที่ปิดมิดชิด และเขียนไว้ที่ถุงให้เห็นชัดว่าเป็นหน้ากากอนามัย หรือขยะติดเชื้อจะดีที่สุด ทั้งง่ายต่อการกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี และทำให้พื้นที่การทำงานของพนักงานเก็บขยะปลอดภัยอีกด้วย

การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางมีความสำคัญ การทิ้งขยะอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกส่งไปจัดการอย่างถูกต้อง ช่วยลดขยะที่ต้องกำจัด รวมถึงช่วยลดมลพิษได้

เนสท์เล่สนับสนุนให้ทุกคน ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการดูแลบ้านหลังใหญ่ของเรา กับเล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้ โดยเริ่มจากหน่วยที่เล็กแต่สำคัญที่สุดคือบ้านและครอบครัว โดยเริ่มจากกิจกรรมรักษ์โลกที่บ้าน ตั้งแต่การบริโภค ใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน ช่วยกันทำสิ่งเล็กน้อยเพื่อบ้าน เพื่อสังคม ร่วมเป็นพลังเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป #เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้

บทความแนะนำ