การลงทุน การเงิน

5 ข้อควรรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน – การลงทุนคือความเสี่ยง

Home / เรื่องทั่วไป / 5 ข้อควรรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน – การลงทุนคือความเสี่ยง

การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะลงทุนกับอะไร ควรที่จะคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อน – 5 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

ก่อนตัดสินใจลงทุน …

สถานภาพทางการเงินปัจจุบันของคุณ

คุณมีหนี้สินที่ต้องชำระหรือไม่

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ควรที่นำเงินไปจ่ายหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน เช่น หนี้บัตรเครดิต แต่ถ้าคุณมีหนี้ที่ดอกเบี้ยต่ำ ก็สามารถที่จะนำเงินที่ได้ไปลงทุน เพื่อนำเงินที่ได้จากการลงทุนมาจ่ายหนี้สินได้

คุณมีเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินหรือไม่

ก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน คุณควรมีเงินสำรองเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินเสียก่อน

ระยะเวลาในการลงทุน

5 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

ถ้าคุณไม่มีหนี้สิน และมีเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินแล้ว คุณควรที่จะเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆ เพราะหัวใจหลักของการลงทุนก็คือ เวลา ถ้าเริ่มลงทุนเร็ว เวลาจะทำให้มูลค่าของการลงทุนมีมากขึ้น อีกทั้งเมื่อคุณอายุยังน้อย คุณยังไม่มีภาระทางด้านการเงินมากนัก จึงควรที่จะเริ่มลงทุน เมื่อมีเงินเหลือ

เป้าหมายของการลงทุน

เป้าหมายของการลงทุน จะเป็นตัวกำหนดประเภทของการลงทุน ซึ่งเป้าหมาย อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ซึ่งคุณควรที่จะมีเป้าหมายของการลงทุนในแน่ชัด และลงทุนให้ถูกประเภท และเหมาะสมกับเป้าหมาย

ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

5 ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

คุณควรที่จะรู้ว่าความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้มีมากน้อยแค่ไหน เพราะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง จะมีผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน ในทางกลับกัน การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ก็จะมีผลตอบแทนที่ต่ำ

ค่าเสียโอกาส

อย่าลืมค่าเสียโอกาส ที่หลายๆ คนมักจะมองข้าม ซึ่งค่าเสียโอกาส คือ มูลค่าที่จะเสียไป เมื่อนำเงินมาลงทุนที่ใดที่หนึ่งแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : Looking To Make Your First Investment? Here Are 5 Factors You Should Understand First

บทความแนะนำ :