การจัดอันดับ ประเทศพัฒนาแล้ว

10 ประเทศจากทั่วโลก ที่ถูกจัดอันดับให้เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ประจำปี 2018

Home / เรื่องทั่วไป / 10 ประเทศจากทั่วโลก ที่ถูกจัดอันดับให้เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ประจำปี 2018

สำหรับคำว่า ประเทศพัฒนาแล้ว นั้น มีควาหมายว่า เป็นประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูง ซึ่งในการจัดอันดับ ประเทศพัฒนาแล้ว ประจำปี 2018 โดยได้มีการพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ได้แก่ มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

10 อันดับ ประเทศพัฒนาแล้ว ประจำปี 2018

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณา ค่า GDP ต่อหัว ที่เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลต่อประชากร และค่า HDI หรือดัชนีการพัฒนามนุษย์ ที่บอกถึงการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ และในปี 2018 นี้จะมีประเทศไหนที่ติดอันดับเข้ามากันบ้าง ตามมาดูไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ

Denmark

อันดับ 10 ประเทศเดนมาร์ก

เดนมาร์ก (Denmark) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก มีการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป ซึ่งเดนมาร์กเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยมีรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จึงทำให้ประสิทธิภาพทางการตลาดของเดนมาร์กอยู่ในระดับสูง และมีการค้าขายเสรีภายเกิดขึ้นภายในประเทศเป็นจำนวนมาก อีกด้วย

ค่า GDP : $210.1 พันล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $37,657

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.9

Singapore

อันดับ 9 ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ (Singapore) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ที่สำคัญมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง โดยเป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 และเป็น 1 ใน 5 ท่าเรือที่ใช้ในการขนส่งที่ใหญ่ที่สุด และสิงคโปร์ยังขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศในโลกที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมอีกด้วย จึงไม่แปลกใจเลยที่สิงคโปร์จะเป็น 1 ในประเทศที่ถูกให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

ค่า GDP : $326.5 พันล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $60,410

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.901

Canada

อันดับ 8 ประเทศแคนาดา

แคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ แคนาดาเป็นประเทศเดียวในกลุ่มจี 8 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญเนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีมาตรการการค้าที่เสรีและโปร่งใสมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก รูปแบบการค้าและการลงทุนของแคนาดาจะพึ่งพิงกับสหรัฐฯ เป็นหลัก และยังมีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement : NAFTA) โดยมีสัดส่วนการค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ถึงร้อยละ 45 สำหรับการส่งออก และร้อยละ 40 สำหรับการนำเข้า

ค่า GDP : $1.5 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $42,734

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.902

New Zealand

อันดับ 7 ประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ (New Zealand) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีเมืองหลวงชื่อว่า เวลลิงตัน และเป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง เป็นต้น

แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และมีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การทำผลไม้กระป๋อง ฯลฯ อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ ฯลฯ และยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และผลไม้ต่าง ๆ เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น

ค่า GDP : $132.0 พันล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $29,730

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.910

Germany

อันดับ 6 ประเทศเยอรมนี

เยอรมนี (Germany) หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในยุโรปกลาง ประกอบด้วย 16 รัฐ มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการ โดยมีเมืองหลวงและมหานครใหญ่สุดของประเทศคือ กรุงเบอร์ลิน

ประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป และยังก่อตั้งสหภาพการเงินกับสมาชิกในสหภาพยุโรปอีก 17 ประเทศ โดยใช้ชื่อว่ายูโรโซน เยอรมนีเป็นสมาชิกของกลุ่ม UNO, OECD, NATO, G7 และ G20 หากวัดจากผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบปกติแล้ว เยอรมนีมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ในปี 2012 โดยมีการนำเข้าสินค้าและส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ถือว่าสูงมาก

ค่า GDP : $3.2 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $39,028

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.911

United States of America

อันดับ 5 ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา (United States of America) เป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูง โดยมีระบบเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลกตาม GDP ราคาตลาด อยู่ในอันดับต้น ๆ ในการวัดสมรรถภาพสังคมเศรษฐกิจหลายรายการ โดยมีเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลกตามจีดีพีราคาตลาด อยู่ในอันดับต้น ๆ ในการวัดสมรรถภาพสังคมเศรษฐกิจหลายรายการ ซึ่งรวมถึงค่าจ้างเฉลี่ยการพัฒนามนุษย์ GDP ต่อหัว และยังมีอุตสาหกรรมภาคการผลิตขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ค่า GDP: $15.7 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $49.922

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.914

Nederland

อันดับ 4 ประเทศเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ (Nederland) เป็นสมาชิกก่อตั้งของสหภาพยุโรป จี-10 นาโต้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) องค์การการค้าโลก และเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเศรษฐกิจไตรภาคีเบเนลักซ์ และยังเป็นที่ตั้งขององค์การห้ามอาวุธเคมี

ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมอิงตลาด โดยอยู่ในอันดับที่ 17 จาก 177 ประเทศในดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ในปี 2554 เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับที่ 10 ของโลก ในเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน OECD ทำให้เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศ “ที่มีความสุขที่สุด” ในโลก ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการครองชีพที่สูง

ค่า GDP : $707.0 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $42,194

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.915

Switzerland

อันดับ 3 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส และนับว่าเป็นประเทศที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศกับอีกหลายประเทศด้วยกัน เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่งนั่นเอง และด้วยความที่สวิตเซอร์แลนด์ขาดแคลนทรัพยากร โดยพื้น 2 ใน 3 ของประเทศเป็นภูเขา และมีเพียง 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถทำการเพาะปลูกได้

ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้นจึงได้นำเข้าวัตถุดิบและส่งออกกลับไปในรูปของผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยมีคู่การค้าสำคัญคือ สมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) ระบบเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ผูกพันกับเศรษฐกิจยุโรปอย่างมากโดยเฉพาะเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์นำเข้าจากสหภาพยุโรปร้อยละ 63 (เยอรมนีร้อยละ 23) และส่งออกไปสหภาพยุโรปกว่าร้อยละ 80 (เยอรมนีร้อยละ 33)

ค่า GDP : $363.4 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $45,418

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.917

Australia

อันดับ 2 ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย (Australia) หรือมีชื่อทางการว่าอ เครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ะละเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 12 ของโลก ในปี 2012 โดยมีรายได้ต่อหัวที่สูงที่สุดอันดับ 5 ของโลก มีค่าใช้จ่ายทางทหารมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลก ด้วยดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก

ประเทศออสเตรเลียถูกจัดอันดับอยู่ในระดับสูงจากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศจำนวนมากของประสิทธิภาพการทำงานในระดับชาติ เช่น คุณภาพชีวิต, สุขภาพ, การศึกษา, เสรีภาพทางเศรษฐกิจ, และการปกป้องเสรีภาพของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เป็นต้น และยังเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ, G20, เครือจักรภพแห่งชาติ, ANZUS, องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), องค์การการค้าโลก, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกและหมู่เกาะแปซิฟิกฟอรั่ม อีกด้วย

ค่า GDP : $970.8 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $42,640

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.933

Norway

อันดับ 1 ประเทศนอร์เวย์

นอร์เวย์ (Norway) มีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของนอร์เวย์ในระดับภูมิภาคยุโรป นอกเหนือจากการส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic) ซึ่งประกอบด้วยเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดนแล้ว

นอร์เวย์ยังเป็นสมาชิกสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association – EFTA) ซึ่งมีสมาชิกประเทศ ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ได้เจรจากับสหภาพยุโรป (European Union – EU) เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area – EEA) ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2537 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย

ค่า GDP : $277.1 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว : $55,009

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : 0.944

ข้อมูลจาก : www.topteny.com, www.trendingtopmost.comwww.wegointer.com

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ