การจัดอันดับ ประเทศที่ดีที่สุดต่อการเติบโตของเด็ก ประเทศไทย สิงคโปร์

สิงคโปร์-สโลวีเนีย ขึ้นอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดต่อการเติบโตของเด็ก | ไทยอันดับ 85 ของโลก

Home / เรื่องทั่วไป / สิงคโปร์-สโลวีเนีย ขึ้นอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดต่อการเติบโตของเด็ก | ไทยอันดับ 85 ของโลก

จัดอันดับเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ประจำปี 2018 จาก 175 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นการจัดอันดับขององค์กร Save the Children และประเทศที่คว้าอันดับหนึ่งของโลกไปครองนั้น ก็คือ ประเทศสิงคโปร์ ตามมาด้วย สโลวีเนีย นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 85 ของโลก

การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดต่อการเติบโตของเด็ก

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

2. อัตราการเจริญเติบโตของเด็ก

3. การได้รับการศึกษาและการออกจากโรงเรียนของเด็ก

4. การใช้แรงงานเด็กและเยาวชน

5. อัตราการแต่งงานในเด็ก

6. อัตราการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น

7. ประชากรเด็กที่พลัดถิ่นเนื่องจากจากความขัดแย้ง

8. อัตราการเกิดอาชญากรรมในเด็ก

การจัดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ประจำปี 2018

ผลการจัดอันดับ 1-10

ผลการจัดอันดับ (คะแนนเต็มที่ใช้ในการประเมินคือ 1,000 คะแนน) มีดังต่อไปนี้

อันดับ 1 ประเทศสิงคโปร์ ได้คะแนน 987 ตีคู่มากับประเทศสโลวีเนีย ที่ได้คะแนน 987 เช่นกัน

อันดับ 2 ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวีเดน ได้คะแนน 985 เท่ากัน

อันดับ 3 ประเทศฟินแลนด์ ได้คะแนน 984

อันดับ 4 ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้คะแนน 981 เท่ากัน

อันดับ 5 ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศอิตาลี และประเทศเกาหลีใต้ ได้คะแนน 980 เท่ากัน

อันดับ 6 ประเทศโปรตุเกส ได้คะแนน 979

อันดับ 7 ประเทศไซปรัส และประเทศเยอรมนี ได้คะแนน 978 เท่ากัน

อันดับ 8 ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสเปน ได้คะแนน 977 เท่ากัน

อันดับ 9 ประเทศเบลเยียม ได้คะแนน 976

อันดับ 10 ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้คะแนน 975 เท่ากัน

การจัดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ประจำปี 2018

สำหรับเหตุผลที่ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ประจำปี 2018 ผู้อำนวยการ Save the Children ประจำภูมิภาคเอเชีย ได้กล่าวว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ดีเยี่ยม มีระบบความปลอดภัยที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีภัยจากสงครามน้อยหรือแถบจะไม่มีเลย และสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีเรื่องการแต่งงานในวัยเด็กค่อนข้างน้อย อีกด้วย

ขณะที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 85 ซึ่งต่ำกว่าประเทศเกาหลีเหนือที่อยู่ในลำดับที่ 70 และต่ำดินแดนที่ยังมีการสู้รบกันอย่างเซอร์เบีย ที่อยู่ในลำดับที่ 42 และปาเลสไตน์  ที่อยู่ในลำดับที่ 84 ทั้งนี้ในรายงานยังได้ระบุอีกด้วยว่า ไทยเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยกเด็กผู้ชาย-เด็กผู้หญิงอย่างชัดเจนประเทศหนึ่งของโลก

ตามรายงานยังได้มีการระบุด้วยว่า ประเทศในแถบเอเชียต่างก็กำลังประสบกับปัญหาในเรื่องการใช้แรงงานเด็กและอัตราการแต่งงานในวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยในปีที่ผ่านมานั้นประเทศอัฟกานิสถานและประเทศฟิลิปปินส์ ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการใช้ความรุนแรงในเด็ก ความยากจน และการขาดแคลนอาหาร ส่งผลทำให้เด็ก ๆ ในประเทศขาดสารอาหารที่ควรจะได้รับในการเจริญเติบโต

ส่วนในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูง มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ความช่วยเหลือด้านประชากรเด็กและการดูแลเอาใจใส่ก็ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในแถบยุโรปตะวันตก…

ข้อมูลจาก : www.savethechildren.orgwww.straitstimes.comhttp://m.scmp.com

Written by : Toey