คำสอน คำสอนของพ่อ พระราชทาน ส.ค.ส. สำนักราชเลขาธิการ ในหลวงรัชกาลที่ 9

คำสอนของพ่อ ใน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๐-๒๕๕๙

Home / Picpost / คำสอนของพ่อ ใน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๐-๒๕๕๙

ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุขซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่๙) ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยเริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๙ ส.ค.ส. พระราชทาน ล้วนแต่มีคำสอนแฝงไว้ทั้งสิ้นให้เราได้คิด และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

คำสอนของพ่อ ใน ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ๒๕๓๐-๒๕๕๙

59

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๙

คำสอน : ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ

58

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๘

คำสอน : ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์

57

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๗

New Year Card for 2013, By His Majesty King Bhumibol Adulyadej of the Kingdom of Thailand. Created: 20121222, 18:11. Released 20121231, 20:00, Printed at the Suvarnachad publishing, Publisher: D.Bramaputra. URL: http://kanchanapisek.or.th,

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๖

คำสอน : ความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุข ช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน้ำใจ ไมตรีเอย

55

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๕

คำสอน : ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่าย อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลายมิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น

54

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๔

Ê.¤.Ê.òõõó Happy New Year 2010 ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè ¢Í¨§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔ­

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๓

๒๕๕๒

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๒

สวัสดีปีใหม่ ขอจงมี ความสุข ความเจริญ

รวมภาพ ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๕๑

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะพระราชทาน ส.ค.ส. ในวันสิ้นปี (๓๑ ธันวาคม) ของทุกปี แต่มิได้พระราชทานสำหรับปี ๒๕๔๘  เพราะเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย

** บางส่วนจาก เนื้อเพลง จำคำพ่อสอน **

ทางสายกลาง แบบอย่างดำรงชีวิต
ซื่อสุจริต ควรติดตัวไว้เตือนใจ
เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ไม่แคร์ความเห็นแก่ได้
คุณธรรมน้อมนำใส่ใจคงไว้ประจำชีวี

นำคำพ่อสอน มาป้อนเติมไฟให้ฝัน
เสริมแรงสร้างสรรค์ บันดาลรายได้ทวี
หมั่นเพียรอดทน รู้ตนรู้ในหน้าที่
นำพาชีวี มั่งมีรุ่งเรืองเจริญ

***

ที่มา วิกิพีเดีย, สำนักราชเลขาธิการ

บทความแนะนำ