ประวัติศาสตร์ ประเทศจีน ภาพเก่า ภาพเก่าเล่าอดีต ฮ่องกง

ภาพเก่าเล่าอดีต! ประเทศจีนเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว

Home / Picpost / ภาพเก่าเล่าอดีต! ประเทศจีนเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว

ก่อนที่ประเทศจีนจะรุ่งเรือง มีประเทศฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษ และก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจที่ทั่วโลกยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ ในอดีตก็มีจุดเริ่มต้น มีความล้าหลัง เคยประสบปัญหาต่างๆ มาก่อน ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และภาพชุดต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นสมัยอดีตของประเทศจีนเมื่อช่วงปี 1872-1886 เป็นผลงานของ John Thomson ช่างภาพชาวสกอตแลนด์..

อดีต ประเทศจีนเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว

ภาพเก่าเล่าอดีต! ประเทศจีนเมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว

เด็กจีนกวางตุ้งที่เรียนหนังสืออยู่ในฮ่องกง

เด็กจีนกวางตุ้งที่เรียนหนังสืออยู่ในฮ่องกง

โรงน้ำชาของจีนต้องมีระเบียง

โรงน้ำชาของจีนต้องมีระเบียง เอาไว้ให้คนที่มาได้นั่งพูดคุย

ชุดเจ้าสาวในเมืองปักกิ่ง

ชุดเจ้าสาวในเมืองปักกิ่ง

การแต่งกายของสาวชาวเรือที่อาศัยอยู่ตามเมืองท่าต่างๆ

การแต่งกายของสาวชาวเรือที่อาศัยอยู่ตามเมืองท่าต่างๆ

ยามว่าง ผู้คนในยุคนั้น คือช่วงบ่ายๆ
ยามว่าง ผู้คนในยุคนั้น คือช่วงบ่ายๆ

0618

ภาพถ่ายครอบครัวชาวกวางตุ้งที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง

 Cochrane Street ที่ฮ่องกง ในอดีต

Cochrane Street ที่ฮ่องกง ในอดีต

สภาพของตลาด และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัย

สภาพของตลาด และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัย

เรือ HMS Princess Charlotte เข้าเทียบท่า
เรือ HMS Princess Charlotte เข้าเทียบท่า

ลักษณะการแต่งการของสาวชาวกวางตุ้ง

ลักษณะการแต่งการของสาวชาวกวางตุ้ง

ภาพถนน Pedder Street ในอดีตของฮ่องกง

ภาพถนน Pedder Street ในอดีตของฮ่องกง

สุสานเก่าๆ ในฮ่องกง
สุสานเก่าๆ ในฮ่องกง

137
ถนน Lyndhurst Street เมื่อปี 1869  Duke of Edinburgh มาเยือน

สำเภาจีนของชาวกวางตุ้งที่เข้ามาค้าขาย

สำเภาจีนของชาวกวางตุ้งที่เข้ามาค้าขาย

ศูนย์กลาง ราชการของฮ่องกง
ศูนย์กลางราชการ ของฮ่องกง

เครดิตภาพจาก: www.viralnova.com/