MONO MONO NEXT

โมโน เน็กซ์ ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว ตามแนวทาง “MONO NEXT CARE”

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โมโน เน็กซ์ ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว ตามแนวทาง “MONO NEXT CARE”

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน โมโน เน็กซ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว ตามแนวทาง MONO NEXT CARE ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมือในองค์กร

โมโน เน็กซ์ ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

โดย ผู้บริหารและพนักงานได้นำต้นไม้ และกล้าพันธุ์เมล็ดพืชผักสวนครัว มาแลกเปลี่ยนและร่วมเพาะปลูกดูแลในพื้นที่บริเวณสำนักงานที่ได้จัดสรรไว้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว-ออกซิเจน และยังเป็นแหล่งอาหารขนาดย่อมให้พนักงานได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการจัดสรรพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในองค์กรต่อไป ณ โมโน เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์ เมื่อวันก่อน

บทความแนะนำ