คำย่อ ชื่อย่อ ตำรวจ ทหาร

คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ ในประเทศไทย

Home / สาระความรู้ / คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ ในประเทศไทย

สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในสายทหาร ตำรวจ เชื่อเถอะว่า คุณจะเรียงลำดับไม่ถูกต้องเหมือนๆ เรานี่ล่ะ เรียกยศผิดถูกจะทำให้ท่านไม่พอใจเอาได้ เรียกให้ถูกเราก็ดูดีแน่นอน มีคำย่อของยศทหาร ตำรวจ มาให้อ่านเป็นความรู้กันค่ะ

คำย่อที่เกี่ยวกับยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ

ทหารอากาศ

ทหารอากาศ ภาษาอังกฤษ คือ Air Force อักษรย่อ ยศต่างๆ ของทหารอากาศ

น.ร.อ. = นักเรียนนายเรืออากาศ
จ.อ.ต. = จ่าอากาศตรี
จ.อ.ท. = จ่าอากาศโท
จ.อ.อ. = จ่าอากาศเอก

พ.อ.ต. = พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. = พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ. = พันจ่าอากาศเอก

ร.ต. = เรืออากาศตรี
ร.ท. = เรืออากาศโท
ร.อ. =เรืออากาศเอก

พล.อ.ต. = พลอากาศตรี
พล.อ.ท. = พลอากาศโท
พล.อ.อ. = พลอากาศเอก

ทหารบก

Army คือกองทัพบก , Soldier คือ ทหาร อักษรย่อ ยศต่างๆ ของทหารบก ท.บ.

น.น.ร.= นักเรียนนายร้อย
พลฯ = พลทหาร

ส.ต. = สิบตรี
ส.ท. = สิบโท
ส.อ. = สิบเอก

จ.ส.ต. = จ่าสิบตรี
จ.ส.ท. = จ่าสิบโท
จ.ส.อ. = จ่าสิบเอก

ร.ต. = ร้อยตรี
ร.ท.= ร้อยโท
ร.อ. = ร้อยเอก

พ.ต. = พันตรี
พ.ท. = พันโท
พ.อ. = พันเอก

พล.ต. = พลตรี
พล.ท. = พลโท
พล.อ. = พลเอก

ตำรวจ

Police อักษรย่อ ยศต่างๆ ของตำรวจไทย

ต.ร. = ตำรวจ
น.ร.ต. = นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ส.ต.ต. = สิบตำรวจตรี
ส.ต.ท. = สิบตำรวจโท
ส.ต.อ. = สิบตำรวจเอก

จ.ส.ต.= จ่านายสิบตำรวจตรี
จ.ส.ท. = จ่านายสิบตำรวจโท
จ.ส.อ. = จ่านายสิบตำรวจเอก

ดต. = นายดาบตำรวจ *

หมายเหตุ ยศตำรวจนั้นมีเพิ่มพิเศษอีกยศหนึ่งคือ “นายดาบตำรวจ” ซึ่งเลื่อนมาจาก จ่านายสิบตำรวจเอก ยศนี้ต่ำกว่ายศนายร้อยตำรวจ

ร.ต.ต. = ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท. = ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ. = ร้อยตำรวจเอก

พ.ต.ต. = พันตำรวจตรี
พ.ต.ท. = พันตำรวจโท
พ.ต.อ. = พันตำรวจเอก

พล.ต.ต. = พลตำรวจตรี
พล.ต.ท. = พลตำรวจโท
พล.ต.อ. = พลตำรวจเอก

คำย่อ ยศต่างๆ ของ ทหาร ตำรวจ

ทหารเรือ

Navy คือ กองทัพเรือ , Mariner คือ ทหารเรือ อักษรย่อ ยศต่างๆ ของทหารเรือ

ท.ร. = ทหารเรือ
น.ร. = นักเรียนนายเรือ
จ.ต. = จ่าตรี
จ.ท. = จ่าโท
จ.อ. = จ่าเอก

พ.จ.ต. = พันจ่าตรี
พ.จ.ท. = พันจ่าโท
พ.จ.อ. = พันจ่าเอก

ร.ต. (ร.น.) = เรือตรี (ราชนาวี)
ร.ท. (ร.น.) = เรือโท (ราชนาวี)
ร.อ. (ร.น.) = เรือเอก (ราชนาวี)
น.ต. (ร.น.) = นาวาตรี (ราชนาวี)

น.ท. (ร.น.) = นาวาโท (ราชนาวี)
น.อ. (ร.น.) = นาวาเอก (ราชนาวี)

พล.ร.ต. = พลเรือตรี
พล.ร.ท.= พลเรือโท
พล.ร.อ. = พลเรือเอก

บทความแนะนำ