พระราชพิธี พิธีถวายพระเพลิง ร.9 ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลำดับการเตรียมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ตั้งแต่ปี 2559-2560

Home / สาระความรู้ / ลำดับการเตรียมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ตั้งแต่ปี 2559-2560

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีกำหนดระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยเริ่มการเตรียมงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อยมา มีการสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระราชพิธี รวมถึงการเตรียมงานมหรสพในงานออกพระเมรุ

ลำดับการเตรียมงาน ปี 2559-2560

พ.ศ. 2559

3 พฤศจิกายน ปรับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงให้รองรับการจัดพระราชพิธี
14 พฤศจิกายน บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม
19 ธันวาคม บวงสรวงพระมหาพิชัยราชรถ
20 ธันวาคม ช่างสิบหมู่รับมอบไม้จันทน์หอม
26 ธันวาคม ปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาศ

พ.ศ. 2560

27 กุมภาพันธ์ บวงสรวงยกเสาเอกเพื่อเริ่มการก่อสร้างพระเมรุมาศ

1 มีนาคม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ครั้งแรก ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงร่วมการประชุมด้วย

24 มีนาคม บวงสรวงราชรถปืนใหญ่

1 พฤษภาคม ส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากร

5 พฤษภาคม กรมศิลปากรเคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อดำเนินการตกแต่งให้สมพระเกียรติ

26 มิถุนายน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ครั้งที่ 2

6 กรกฎาคม ติดตั้งกล้องและเครื่องเสียงในการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

21 กันยายน บวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ

2 ตุลาคม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ

4 ตุลาคม มีการเปิดเผยว่าพระเมรุมาศจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างในวันที่ 10 ตุลาคม

11 ตุลาคม คณะทูตานุทูตจาก 65 ประเทศเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างพระเมรุมาศและราชรถ

12 ตุลาคม ซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาศครั้งแรก

13 ตุลาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบเป็นการส่วนพระองค์

16 ตุลาคม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เปิดเผยว่าการก่อสร้างพระเมรุมาศเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100%

17 ตุลาคม ซ้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาศครั้งที่ 2

18 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธี ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นอันเสร็จสิ้นการก่อสร้างพระเมรุมาศอย่างสมบูรณ์และเป็นทางการ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คณะรัฐมนตรีรับทราบมติที่คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดการพระราชพิธีฯ กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งพิจารณาหมายกำหนดการพระราชพิธีฯ และกำหนดจำนวนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไว้เป็นที่เรียบร้อย

โดยมีพระราชพิธีสำคัญ ได้แก่

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 15.00 น. – พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ)

เวลา 07.00 น. – พระราชพิธีเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยริ้วขบวนที่ 1

เวลา 07.30 น. – เชิญพระบรมโกศจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยริ้วขบวนที่ 2

เวลา 08.30 น. – เชิญพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ 3 รอบ แล้วอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระเมรุมาศ โดยริ้วขบวนที่ 3

เวลา 16.30 น. – พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (พระราชพิธีทางการ)

เวลา 22.00 น. – พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (พระราชพิธีจริง)

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.00 น. – พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ (กระดูก) ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

เวลา 11.00 น. – เชิญพระบรมอัฐิ ออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยริ้วขบวนที่ 4

เวลา 12.00 น. – เชิญพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานบนแว่นฟ้าทองด้านทิศเหนือ และเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 17.30 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เวลา 10.30 น. – พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เวลา 12.00 น. – เชิญพระอัฐิออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยริ้วขบวนที่ 5

เวลา 12.05 น. – เชิญพระอัฐิเข้าสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ประดิษฐานบน พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ด้านทิศตะวันออก

เวลา 17.30 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ( ขี้เถ้านอกจากกระดูก เป็นส่วนที่เหลือหลังจากการถวายพระเพลิง) ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยริ้วขบวนที่ 6

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพจาก คุณนะ , เรียบเรียงโดย Campus-Star.com

บทความแนะนำ